Novinky
10.12.2017: Pytagoriáda
V stredu 13.12.2017 sa uskutoční školské kolo Pytagoriády pre 3. - 5. ročník. Vo štvrtok 14.12.2017 sa uskutoční školské kolo pre ročníky 6. - 8.

10.12.2017: Dejepisná olympiáda
V pondelok 11.12.2017 sa uskutoční školské kolo Dejepisnej olympiády.
 
Najnovšie články
Nájdete nás

 
Prihlasovanie

 
Materiály na stiahnutie
V tejto časti sa nachádzajú formuláre, žiadosti, zápisný lístok do 1. ročníka, školský poriadok školy, správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti a iné dokumenty na stiahnutie.
 
Podporili nás

 
Vyhľadávanie
Kalendár príspevkov
<<    December    >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Zverejňovanie faktúr

 
Anketa
Koľko litrov tekutín vypijete počas jedného dňa?

Menej ako jeden liter (548 hl.)
 
Maximálne jeden a pol litra (559 hl.)
 
Približne dva litre (487 hl.)
 
Viac ako dva litre (470 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 2064
 
Náhodný obrázok z galérie
Zápis do 1. ročníka 2013 - 3
Naši budúci prváčikovia
Počítadlo
počítadlo.abz.cz
Počasie
Počasí Nové Zámky (Slovensko) - Slunečno.cz

Hodnotenie predmetu fyzika.

Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
 

a/ Metodické pokyny 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
b/ Interný metodický pokyn - vypracovaný riaditeľom školy
c/ Hodnotenie merateľných výkonov žiakov:
 

• Tematické testy
 

Stupnica:
100% - 90%
  89% - 75%
  74% - 50%
  49% - 25%
  24% -   0%
 

• Laboratórne práce – hodnotiace kritéria:
 

( 1 ) -  veľmi pekná práca – ak žiak zapíše po odbornej stránke všetky požadované úlohy správne /  no dopustí sa gramatických chýb, ktoré vyučujúci opraví /, na vyučovacej hodine pracoval precízne, presne, dodržiaval pravidlá bezpečnosti pri práci
( 2 ) - pekná práca – žiak splní danú úlohu s menšími chybami, vo výpočte urobí chybu alebo nezapíše príslušné jednotky použitých fyzikálnych veličín, pracoval zanietenie s menšími nepresnosťami pri práci
( 3 ) - dobrá práca – žiak urobil laboratórnu prácu, no protokol obsahuje závažné chyby vo výpočte, nesprávne vzorce a zle vyvodené závery, prípadne chýbajúce časti zo zápisu protokolu, pracoval v skupine s menším podielom pri pokusoch
( 4 ) - vyhovujúca práca – žiak urobil laboratórnu prácu, ale neodovzdal laboratórny protokol do daného času.
( 5 ) – žiak odmietol pracovať

• Projektová práca:
 

Vyhodnotenie projektu:
a/ prezentácia vlastnej práce a získaných výsledkov – prezentácia projektu, obhajoba  
    spôsobu a formy  práce, obhajoba záverov a spôsobov riešení problémov,
b/ hodnotenie projektu – spoločné hodnotenie projektu a práce žiakov
   (projekt nehodnotí len učiteľ, ale aj žiaci):
- žiaci sú rozdelení do skupín a hodnotia prácu celej ďalšej skupiny,
- sledujú splnenie cieľa projektu, prezentácia a predvedenie / realizácia / projektu
-  / model  - váhy, ponorka /,
- estetický vzhľad, deľba práce v skupine pri realizácii projektu,
- maximálny počet bodov – 5,
- body zapisujú do pripravených tabuliek a na konci prezentácie sa body sčítajú,
- korektnosť hodnotenia sleduje učiteľ a má posledné slovo pri celkovom hodnotení – pridá svoje body,
- skupina s najvyšším počtom bodov získava jednotky
c)  reflexívne hodnotenie – hodnotenie na základe celkového dojmu, 
d)  kriteriálne hodnotenie – učíme žiakov tvoriť a používať kritériá stanovené na začiatku 
      projektu,
e) v ďalšej etape učíme žiakov posudzovať závažnosť jednotlivých kritérií,
f) v poslednej etape učíme žiakov diskutovať, argumentovať o splnení týchto kritérií.
 

Autor: Ľuboslava Kajanová | Aktualizované 28. 06. 2010 | Vytlačiť
 
 
Hodiny

1. hod.    08:00 - 08:45
2. hod.    08:55 - 09:40
3. hod.    09:55 - 10:40
4. hod.    11:00 - 11:45
5. hod.    11:55 - 12:40
6. hod.    12:50 - 13:35
7. hod.    14:05 - 14:50
8. hod.    14:55 - 15:40
Kontakty

Adresa:
Gábora Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

Sekretariát:
035/640-7010, 035/691-3311
ks.enilnots@anelhtebsz

Riaditeľka:
035/691-3312
moc.liamg@atevi.avoinacjar

Jedáleň

Zaujíma Vás, čo Vás čaká na obed??
Aktuálny jedálny lístok

Užitočné odkazy

Google
Infovek
Moderná škola
Škola hrou
Krajský školský úrad
Zoznam škôl
Ministerstvo školstva
Ministerstvo dopravy
Mesto Nové Zámky
Školské výpočtové stredisko
Cestovné poriadky
Škola budúcnosti