Novinky
04.02.2020: Skrátené vyučovanie
Z dôvodu konania žiackeho plesu bude dňa 7.2.2020 vyučovanie skrátené pre všetky ročníky 1.-9. nasledovne: 5. vyuč. hodina bude od 11:55 – 12:25, 6. vyuč. hodina bude od 12:30 – 13:00, 7. vyuč. hodina - odpadá, ŠKD funguje v riadnom čase do 17.00 hod.

11.01.2020: Konzultačné hodiny pre rodičov
Konzultačné hodiny pre rodičov - Rodičia, ktorí majú záujem konzultovať prospech svojho dieťaťa sa môžu telefonicky dohodnúť na stretnutí s vyučujúcim daného predmetu. Termíny: 13.1.-15.1.2020

11.01.2020: Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. roč.
Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. roč. ohľadom prijímacích skúšok a T9-2020 sa uskutoční v stredu 29.1.2020 o 16:30 hod. v školskej jedálni.
 
Najnovšie články
Nájdete nás

 
Prihlasovanie

 
Materiály na stiahnutie
V tejto časti sa nachádzajú formuláre, žiadosti, zápisný lístok do 1. ročníka, školský poriadok školy, správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti a iné dokumenty na stiahnutie.
 
Podporili nás

 
Vyhľadávanie
Kalendár príspevkov
<<    Február    >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
Zverejňovanie faktúr

 
Anketa
Koľko litrov tekutín vypijete počas jedného dňa?

Menej ako jeden liter (1254 hl.)
 
Maximálne jeden a pol litra (1266 hl.)
 
Približne dva litre (1043 hl.)
 
Viac ako dva litre (1127 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 4690
 
Náhodný obrázok z galérie
Vek nádeje - 4
Vek nádeje
Počítadlo
počítadlo.abz.cz
Počasie
Počasí Nové Zámky (Slovensko) - Slunečno.cz

Uskutočnilo sa tretie zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 13. novembra 2019 sa uskutočnilo tretie zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril jeho predseda,Jakub Šeben, ktorý na úvod informoval predsedov tried o priebežnom poradí  v rámci súťaže o „naj triedu školy“ na základe bodovania tried podľa poriadku a úspešných reprezentantov tried vo vedomostných a športových súťažiach.

 

V októbri sa žiacky parlament podieľal na organizácii besedy z príležitosti 75. výročia SNP, ktorá sa uskutočnila 17.10. 2019 v jedálni za účasti významných hostí – riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva a bývalého partizána Vladimíra Strmeňa, ktorí si pripravili pre žiakov zaujímavé rozprávanie o SNP a jeho význame pre súčasné generácie.  Na konci mesiaca sa uskutočnil Halloween, na ktorého organizácii sa tiež spolupodieľal ŽP. 

Členovia mediačného tímu zreferovali o mesiaci svojho pôsobenia a technikách, ktoré si už osvojili na predchádzaní konfliktom v triedach. Niektorí porozprávali skúsenosti zo svojich tried, kde  by mediačné techniky mohli pomôcť pri riešení drobných konfliktov medzi žiakmi.

Výkonný výbor sa na konci októbra zúčastnil prvého zasadnutia novokonštitujúceho sa mestského parlamentu mladých, v ktorom budú mať zastúpenie žiacke parlamenty,  cieľom ktorého je pomáhať mladým ľuďom v meste uspokojovať ich potreby a požiadavky.  Tento týždeň v pondelok sa uskutočnilo jeho druhé zasadnutie.  Výkonný výbor porozprával o záveroch prvého a druhého zasadnutia mestského parlamentu mladých a vytýčených úlohách do najbližšieho zasadnutia.

Predsedovia tried dostali za úlohu apelovať na spolužiakov, aby sa do konca týždňa aktívne zapojili do zberu papiera, ktorý je dôležitou súčasťou ochrany životného prostredia a prispieva k rozvoju environmentálneho povedomia mladých ľudí.

ŽP odsúhlasil rozhlasovú reláciu, ktorú bude mať pri príležitosti 17. novembra, ktorý je jednak štátnym sviatkom - Dňom boja za slobodu a demokraciu – a zároveň aj Medzinárodným dňom študentstva. ŽP chce prostredníctvom tejto relácie vzdať hold všetkým mladým ľuďom, ktorí sa nebáli aj v pohnutých časoch vyjadriť názory na negatívne spoločenské javy navzdory neslobode a útlaku. Zároveň chce vyzdvihnúť význam demokracie, slobody slova a úcty k rešpektovaniu elementárnych ľudských práv v čase, keď sa opäť aktivizujú hnutia, ktoré majú tendenciu takéto názory potláčať a vrátiť spoločnosť o mnoho desaťročí späť k totalite. Tento rok si pripomíname 30. výročie „Nežnej revolúcie“, ktorá znamenala významný obrat od totality k demokracii a predsedovia tried dostali za úlohu pripraviť si krátku prezentáciu k tomuto dôležitému míľniku našej histórie a oboznámiť s ním spolužiakov na najbližšej triednickej hodine. Zároveň plánuje ŽP zorganizovať besedu pre žiakov našej školy s historikom a priamym účastníkom „Novembra“ 1989. Pri tejto príležitosti vyhlásil ŽP súťaž s názvom „Čo pre mňa znamená sloboda?“. Žiaci majú možnosť napísať úvahu o význame slobody vo svojom živote alebo slobodu stvárniť výtvarne. Výtvarné alebo slohové práce treba odovzdať p.uč. Kuttnerovi do 15.12.2019 alebo ich poslať na e-mailovú adresu ŽP.

Mgr. R.Kuttner,koordinátor ŽP

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 13. 11. 2019 | Vytlačiť
 
 
Hodiny

1. hod.    08:00 - 08:45
2. hod.    08:55 - 09:40
3. hod.    09:55 - 10:40
4. hod.    11:00 - 11:45
5. hod.    11:55 - 12:40
6. hod.    12:50 - 13:35
7. hod.    14:05 - 14:50
8. hod.    14:55 - 15:40
Kontakty

Adresa:
Gábora Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

Sekretariát:
035/640-7010, 035/691-3311
ks.enilnots@anelhtebsz

Riaditeľka:
035/691-3312
moc.liamg@atevi.avoinacjar

Jedáleň

Zaujíma Vás, čo Vás čaká na obed??
Aktuálny jedálny lístok

Užitočné odkazy

Google
Infovek
Moderná škola
Škola hrou
Krajský školský úrad
Zoznam škôl
Ministerstvo školstva
Ministerstvo dopravy
Mesto Nové Zámky
Školské výpočtové stredisko
Cestovné poriadky
Škola budúcnosti