Novinky
21.03.2018: Veľkonočné prázdniny
Veľkonočné prázdniny žiakov sú od 29.3. do 3.4.2018. Do školy sa nastupuje 4.4.2018 – streda.

21.03.2018: Zápis do 1. ročníka
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 4. a 5. apríla 2018.

28.02.2018: Zber papiera
Zber papiera sa uskutoční v mesiaci máj od 14.5.2018 do 25.5.2018.
 
Najnovšie články
23.03.2018 - BRAVO ADAM
23.03.2018 - Jedálny lístok
23.03.2018 - Tvorivé dielne 2018
22.03.2018 - 1. miesto v Biblickej olympiáde
22.03.2018 - Matematický klokan
 
Nájdete nás

 
Prihlasovanie

 
Materiály na stiahnutie
V tejto časti sa nachádzajú formuláre, žiadosti, zápisný lístok do 1. ročníka, školský poriadok školy, správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti a iné dokumenty na stiahnutie.
 
Podporili nás

 
Vyhľadávanie
Kalendár príspevkov
<<    Marec    >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Zverejňovanie faktúr

 
Anketa
Koľko litrov tekutín vypijete počas jedného dňa?

Menej ako jeden liter (685 hl.)
 
Maximálne jeden a pol litra (657 hl.)
 
Približne dva litre (583 hl.)
 
Viac ako dva litre (566 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 2491
 
Náhodný obrázok z galérie
Halloween 2. stupeň 2016 - 14
Naše strašidelné masky
Počítadlo
počítadlo.abz.cz
Počasie
Počasí Nové Zámky (Slovensko) - Slunečno.cz

O prvom stupni

Základná škola G. Bethlena už niekoľko rokov realizuje kvalitne a detailne prepracovaný   Školský vzdelávací program „EUROTREND“. Ten pozostáva z dvoch častí. Na prvom stupni pracujeme s programom Trend, ktorý bol vytvorený na základe príslušných dokumentov vydaných Ministerstvom  školstva  SR.  Prirodzene, bolo nevyhnutné zohľadniť pri jeho tvorbe aj potreby a požiadavky spoločnosti, pre efektívnejšie vzdelávanie žiakov. 

V 1. ročníku je  predpísaných podľa  rámcového učebného  plánu pre primárne vzdelávanie  22 vyučovacích   hodín v týždennom  pláne,  z toho  20 hodín  je  v povinnej časti Inovovaného ŠVP a 2 hodiny tvoria voliteľné hodiny Školského vzdelávacieho programu. Tieto hodiny sú využité v predmete anglický jazyk, čím nastáva kontinuita so vzdelávaním v materských školách a u žiakov sa rozvíja jazyková gramotnosť.

 Anglický jazyk (2 hodiny)

Prváci sa na hodinách anglického jazyka zábavnou formou – didaktickými hrami, piesňami, rýmovačkami, básničkami zoznamujú s cudzím jazykom, osvojujú a utvrdzujú si nové slová, rozvíjajú komunikačné zručnosti. Tento proces je založený na vizuálnom a akustickom základe, teda žiaci dokážu nadobudnuté poznatky aplikovať prostredníctvom asociácií. 

 V 2. ročníku Školský vzdelávací program predpisuje 23 vyučovacích hodín, pričom 20 hodín tvorí povinná časť Štátneho vzdelávacieho programu a 3 hodiny sú voliteľné. Tieto tri hodiny sme sa rozhodli rozdeliť do dvoch kľúčových predmetov, ktoré sú pre žiakov v ďalších ročníkoch, ale aj na iných predmetoch nevyhnutné.  

 Anglický jazyk (2 hodiny)

Druháci na hodinách anglického jazyka pokračujú v zábavnom spoznávaní cudzieho jazyka, no postupne pri osvojovaní slovnej zásoby aplikujú poznatky zo slovenského jazyka – písanie, čítanie a učia sa správne zapisovať a vyslovovať a prečítať nové pojmy. Pokračujú v  rozvíjaní komunikačných zručností v cudzom jazyku a majú možnosť zapájať sa prostredníctvom krúžku aj do divadelných predstavení.

Práca s počítačom (1 hodina)

Žiaci druhého ročníka z domáceho prostredia väčšinou poznajú počítačové technológie. Avšak cielenou prácou na hodinách a zoznamovaním sa s rôznymi druhmi programov u nich rozvíjame nielen počítačová gramotnosť, ale pracujeme aj na trénovaní jemnej motoriky. Žiaci majú možnosť naučiť sa prostredníctvom výukových programov riešiť úlohy, cvičenia, čím vzniká možnosť v niektorých predmetoch nahradiť klasické domáce úlohy pútavými interaktívnymi cvičeniami.   

 V 3. ročníku je stanovených podľa rámcového učebného plánu pre primárne vzdelávanie 25 hodín, pričom 23 hodín tvorí povinná časť Štátneho vzdelávacieho programu a  2 hodiny sú voliteľné. Tieto dve hodiny sme sa rozhodli rozdeliť do dvoch predmetov, Praktická angličtina  a Matematické cvičenia.

Praktická angličtina (1 hodina)

Žiaci 3. ročníka si na hodinách praktickej angličtiny zábavnou a hravou formou, pomocou rolových hier, dramatizácie a práce v skupinách rozvíjajú komunikačné zručnosti a vedomosti. Jednotlivé tematické celky vyplývajú zo  vzdelávacích štandardov ŠVP.

Matematické cvičenia ( 1 hodina)

Matematické cvičenia nadväzujú na predmet matematika. Rozvíjajú u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. Zovšeobecňovaním názorných predstáv a praktických skúseností žiakov sa systematicky utvárajú a rozvíjajú matematické vedomosti, zručnosti a návyky.

 V 4. ročníku je 26 hodín v týždennom pláne, z toho 5 hodín tvoria voliteľné hodiny Školského vzdelávacieho programu. Vytvorili sme 4 nové vyučovacie predmety a jednou hodinou sme posilnili vyučovanie matematiky.

 Svet okolo nás zahŕňa niekoľko tematických celkov. Žiaci získavajú nové poznatky zo živej a neživej prírody, venujú sa environmentálnej výchove a zdravotnej príprave. Dopravná výchova je zameraná na poznávanie dopravných značiek, riešenie dopravných situácií. Vo štvrtom ročníku žiaci uplatňujú nadobudnuté vedomosti z oblasti mediálnej výchovy pri tvorbe triedneho časopisu. Regionálna výchova  prehlbuje vedomosti žiakov o rodnom meste, kraji. 

 Logické hry rozvíjajú logické myslenie žiakov, umožňujú upevňovať a formovať kolektívne vzťahy. Žiaci sa učia hrať podľa presne stanovených pravidiel rôzne spoločenské hry, internetové logické i strategické hry.  Riešia zábavné doplňovačky, hádanky, hrebeňovky a čoraz viac obľúbené sudoku.

 Kniha môj priateľ je predmet zameraný na rozvoj čitateľských zručností žiakov, čítanie s porozumením, spoznávanie literárnych žánrov. Žiaci sa oboznamujú s literárnou tvorbou súčasných detských spisovateľov. 

 

 Na hodinách Praktickej  angličtiny  si žiaci zábavnou a hravou  formou rozširujú a upevňujú slovnú zásobu, riešia doplňovačky, hádanky a tajničky. Učia sa dorozumievať v rôznych komunikačných situáciách.

Autor: Mgr. Erika Zemková, PaedDr. Mária Šimoníková

Autor: Jan Guliš | Aktualizované 22. 02. 2018 | Vytlačiť
 
 
Hodiny

1. hod.    08:00 - 08:45
2. hod.    08:55 - 09:40
3. hod.    09:55 - 10:40
4. hod.    11:00 - 11:45
5. hod.    11:55 - 12:40
6. hod.    12:50 - 13:35
7. hod.    14:05 - 14:50
8. hod.    14:55 - 15:40
Kontakty

Adresa:
Gábora Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

Sekretariát:
035/640-7010, 035/691-3311
ks.enilnots@anelhtebsz

Riaditeľka:
035/691-3312
moc.liamg@atevi.avoinacjar

Jedáleň

Zaujíma Vás, čo Vás čaká na obed??
Aktuálny jedálny lístok

Užitočné odkazy

Google
Infovek
Moderná škola
Škola hrou
Krajský školský úrad
Zoznam škôl
Ministerstvo školstva
Ministerstvo dopravy
Mesto Nové Zámky
Školské výpočtové stredisko
Cestovné poriadky
Škola budúcnosti