Novinky
13.03.2018: Riaditeľské voľno
Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5. - 8. ročníka, že dňa 21.3.2018 poskytuje žiakom riaditeľské voľno podľa §-u 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu Testovania 9- 2018. Žiaci 1.stupňa a ŠKD fungujú v riadnom pracovnom režime.

27.02.2018: Testovanie 9-2018
Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín bude 5. apríla 2018 (štvrtok).

20.02.2018: Zber papiera
Zber papiera sa uskutoční v mesiaci máj od 14.5.2018 do 25.5.2018.
 
Najnovšie články
Nájdete nás

 
Prihlasovanie

 
Materiály na stiahnutie
V tejto časti sa nachádzajú formuláre, žiadosti, zápisný lístok do 1. ročníka, školský poriadok školy, správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti a iné dokumenty na stiahnutie.
 
Podporili nás

 
Vyhľadávanie
Kalendár príspevkov
<<    Marec    >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Zverejňovanie faktúr

 
Anketa
Koľko litrov tekutín vypijete počas jedného dňa?

Menej ako jeden liter (681 hl.)
 
Maximálne jeden a pol litra (656 hl.)
 
Približne dva litre (583 hl.)
 
Viac ako dva litre (565 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 2485
 
Náhodný obrázok z galérie
Mestské oslavy Dňa učiteľov 2016 - 2
Štefan Skrúcaný a Peter Ondria
Počítadlo
počítadlo.abz.cz
Počasie
Počasí Nové Zámky (Slovensko) - Slunečno.cz

Základné informácie o škole


 

Názov:

Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
Adresa: Gábora Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky
Sekretariát: Telefón: 035/691 3311, 035/6407010
  E-mail: zsbethlena@stonline.sk
Riaditeľ: Mgr. Iveta Rajčániová
 

Telefón: 035/691 3312

  E-mail: rajcaniova.iveta@gmail.com
IČO: 37860992
Depozitný účet: 2620758911/1100 Tatrabanka
Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Typ školy: plnoorganizovaná
Vyučovací jazyk: slovenský
Počet žiakov: 575

 Bulletin o škole (na stiahnutie)

Prečo sa rodičia rozhodnú zapísať svoje dieťa do ZŠ na Ulici G. Bethlena? Pretože ho čakajú:

•    trpezlivé a milé pani učiteľky s veľkým pedagogickým srdcom a dlhoročnými skúsenosťami,
•    kvalitné vyučovanie so zábavnými a hravými prvkami,
•    tvorivá školská atmosféra s kvalitným školským vzdelávacím programom,
•    moderná škola s krásnymi triedami a najmodernejšími učebnými pomôckami,
•    motivujúce estetické prostredie,
•    špeciálne odborné učebne na výučbu techniky, fyziky, chémie, biológie a informatiky,
•    krásne knižky v školskej knižnici,
•    interaktívne tabule s počítačom v každej učebni,
•    podnetné školské prostredie s tematickými chodbami,
•    relaxačné zóny, čitateľské kútiky a hojdacie vaky,
•    átrium s jazierkom a lavičkami,
•    vynovená telocvičňa a posilňovňa,
•    školský športový areál s atletickou dráhou,
•    multifunkčné ihrisko s umelým povrchom,
•    detské dopravné ihrisko,
•    vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
•    školský predmet Práca s počítačom v 2. ročníku,
•    navýšenie počtu hodín angličtiny od 3. ročníka,
•    integrované vyučovanie metódou CLIL,
•    výučba druhého cudzieho jazyka - nemeckého a ruského od 7. ročníka,
•    školský bufet, chutné raňajky a obedy v školskej jedálni,
•    bohatá ponuka mimoškolských aktivít,
•    zaujímavý program v ŠKD – Úsmev,
•    šikovné pani vychovávateľky v školskom klube detí pomáhajúce pri písaní domácich úloh,
•    prevádzka školského klubu od 6:30 do 17:00 hod.,
•    najnižší poplatok za výchovnú činnosť ŠKD v meste,
•    atraktívne záujmové krúžky, tvorivé dielne,
•    zábavné popoludnia pre žiakov a ich rodičov,
•    kultúrne vystúpenia a netradičné stretnutia s rodičmi,
•    nezabudnuteľná imatrikulácia prvákov,
•    bezplatný plavecký výcvik v 1. – 4. roč.,
•    súťaž o najlepšieho športovca a úspešného reprezentanta školy,
•    športové aktivity – hokej, florbal, korčuľovanie a lyžiarsky výcvik,
•    pobyty v škole v prírode,
•    prázdninové tábory počas jarných i letných prázdnin,
•    školské výlety, exkurzie a vychádzky.

 

26 rokov Základnej školy, G.Bethlena 41, Nové Zámky a jej 26 najväčších úspechov

Škola, ktorej každá piaď vyžaruje láskavé slovo, múdrosť a dobro.

 1. Vybudovanie nových vzťahov s rodičmi, ktorých vedúcimi princípmi sú vzájomná úcta, spolupráca a partnerstvo. Škola si vie priznať aj svoje omyly a chyby a napraviť ich.
 2. Kvalifikovaný pedagogický tím, fundovaní odborníci a zodpovední nepedagogickí zamestnanci
 3. Vysoká úroveň vyučovania anglického jazyka a ďalších cudzích jazykov.
 4. Škola s certifikátom, ktorý ju zaraďuje do národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.
 5. Vyučovanie v nových odborných učebniach chémie, fyziky a technickej výchovy.
 6. Vyprofilovanie školy, ktorá vo svojom vzdelávacom programe kladie dôraz na vyučovanie cudzích jazykov, odborných predmetov a športu.
 7. Realizácia projektu ERASMUS PLUS, partnerské vzťahy s Anglickom, Fínskom, Nemeckom, Portugalskom, Tureckom a Maďarskom, program interkulturality.
 8. Nevídaný stupeň informatizácie a internetizácie školy - 1 počítač na 2,5  žiaka (viac ako vo vyspelých štátoch EÚ), v každej učebni interaktívna tabuľa.
 9. Päťdesiat záujmových krúžkov.
 10. Antistresové zvonenie.
 11. Školský špeciálny pedagóg – starostlivosť o žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 12. Výborná spolupráca s materskými školami v Nových Zámkoch.
 13. Vybudovanie relaxačnej zóny školy „Oko poteší, dušu uteší“ v átriu školy.
 14. Rekonštrukcia osvetlenia v triedach – svetelný komfort.
 15. Polyfunkčný športový stánok a rekonštrukcia atletickej dráhy a futbalového ihriska.
 16. Elektronizácia školskej knižnice, online katalóg kníh.
 17. Elektronizácia a revitalizácia školskej kuchyne, realizácie mliečneho programu.
 18. Vysoký hygienický štandard školy, čistota, dezinfekcia a intimita na WC.
 19. Učebne tretej generácie (plávajúca podlaha, nový školský nábytok, moderné zdroje poznávania).
 20. Plánovaná rekonštrukcia telocvične a jej premena na športovú arénu.
 21. Monotematické chodby na úrovni múzeí ako ďalší zdroj poznania.
 22. Zabezpečovanie plaveckej gramotnosti žiakov organizovaním základného a zdokonaľovacieho výcviku od 1.  po 4. ročník ZŠ.
 23. Organizovanie športových aktivít pre rodičov
 24. Organizovanie reprezentačného plesu Bethlenky.
 25. Hrdosť žiakov na školu, jej úspechy, krásu a podmienky na vzdelávanie i zábavu.
 26. Absolventi školy – úspešní žiaci na stredných školách.

                                                                           

 

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 01. 02. 2018 | Vytlačiť
 
 
Hodiny

1. hod.    08:00 - 08:45
2. hod.    08:55 - 09:40
3. hod.    09:55 - 10:40
4. hod.    11:00 - 11:45
5. hod.    11:55 - 12:40
6. hod.    12:50 - 13:35
7. hod.    14:05 - 14:50
8. hod.    14:55 - 15:40
Kontakty

Adresa:
Gábora Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

Sekretariát:
035/640-7010, 035/691-3311
ks.enilnots@anelhtebsz

Riaditeľka:
035/691-3312
moc.liamg@atevi.avoinacjar

Jedáleň

Zaujíma Vás, čo Vás čaká na obed??
Aktuálny jedálny lístok

Užitočné odkazy

Google
Infovek
Moderná škola
Škola hrou
Krajský školský úrad
Zoznam škôl
Ministerstvo školstva
Ministerstvo dopravy
Mesto Nové Zámky
Školské výpočtové stredisko
Cestovné poriadky
Škola budúcnosti