Novinky
24.06.2019: Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka
Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka sa uskutoční dňa 26.6.2019 o 11 00 hod v Kine Mier. Vstup do kinosály je najskôr o 10 20 hod. Z kapacitných dôvodov /miesta na sedenie/ uprednostníme rodinných príslušníkov. Ďakujeme za porozumenie.

24.06.2019: Školská jedáleň
Oznamujeme, že na deň 27.6. (štvrtok) môžete Vaše dieťa odhlásiť z obeda najneskôr do stredy (do 9,00 hod.). V posledný deň 28.6.2019 (piatok) sa obed nevarí.

15.05.2019: Mimoriadna schôdza RZ
Dňa 29.5. 2019 o 16:30 v MMU na 3. poschodí sa uskutoční mimoriadna schôdza rodičov, detí a pedagógov, ktorí sa zúčastnia jazykovo-rekondičného pobytu v Taliansku (7.6-16.6).
 
Najnovšie články
Nájdete nás

 
Prihlasovanie

 
Materiály na stiahnutie
V tejto časti sa nachádzajú formuláre, žiadosti, zápisný lístok do 1. ročníka, školský poriadok školy, správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti a iné dokumenty na stiahnutie.
 
Podporili nás

 
Vyhľadávanie
Kalendár príspevkov
<<    Jún    >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
Zverejňovanie faktúr

 
Anketa
Koľko litrov tekutín vypijete počas jedného dňa?

Menej ako jeden liter (1040 hl.)
 
Maximálne jeden a pol litra (931 hl.)
 
Približne dva litre (856 hl.)
 
Viac ako dva litre (907 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 3734
 
Náhodný obrázok z galérie
Klobfest 2016 - 1
Tím Bethlenky v akcii
Počítadlo
počítadlo.abz.cz
Počasie
Počasí Nové Zámky (Slovensko) - Slunečno.cz
| 0-15 | 15-30 |

Celoslovenské TESTOVANIE 9 – 2019

Celoslovenské TESTOVANIE 9 – 2019 sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (streda) od 8:00 hod. Uskutoční sa v našej škole v certifikačnej časti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Ako prvé sa uskutoční testovanie z matematiky, po prestávke sa budú testovať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Mimoriadne dôležitá je dochvíľnosť žiakov 9. ročníka, ktorí musia prísť do školy najneskôr o 7.45 hod.

Náhradné testovanie bude prebiehať 16. apríla 2019 v krajskom meste Nitra. 
Je určené pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli testovania zúčastniť v hlavnom termíne (dôvod neúčasti v hlavnom termíne preukážu písomne).

Podrobnejšie informácie o testovaní, organizačných pokynoch a špecifikácií testov získate na adrese: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2018-2019

 

Autor: Andrea Kecskésová | Aktualizované 08. 03. 2019 | Vytlačiť
 

Zápis do 1. ročníka

Autor: Jan Guliš | Aktualizované 10. 02. 2019 |

Zápis do prvého ročníka je veľkou udalosťou tak pre budúcich prváčikov ako aj pre ich rodičov. Veľakrát sa stáva, že sa s týmto veľkým dňom spájajú obavy z nepoznaného. Je to úplne prirodzené, no aj na tom sa dá popracovať. Prinášame vám zopár rád, ako spríjemniť predškolákom túto významnú udalosť.

 

 

 

Školský psychológ

Autor: Milan Lampert | Aktualizované 07. 02. 2019 |

Školský psychológ je tu pre žiakov, rodičov a pedagógov. Svojou činnosťou prispieva k vzájomnej spolupráci školy a rodiny, ktorá má pozitívny vplyv na školskú úspešnosť žiaka.

Školský psychológ: Mgr. Veronika Solnoky Szerencsésová
Konzultačné hodiny: na základe dohody, 1. poschodie, kabinet školského psychológa
Kontakt: 035/6913329, e-mail: skolskypsycholog.zsbethlena@gmail.com

 

Celoslovenské Testovanie 5-2018

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 24. 10. 2018 |

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2018/2019

Autor: Andrea Kecskésová | Aktualizované 20. 10. 2018 |

Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že žiaci sa rozhodujú, do ktorých stredných škôl podajú prihlášky. Pripomeňme si, že podľa školského zákona sú tri druhy stredných škôl:

- gymnázium
- stredná odborná škola (s 2 až 5 ročným štúdiom odboru)
- konzervatórium.

 

EXIT Tour

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 13. 06. 2018 |

EXIT Tour je kultúrno - vzdelávací zážitkový projekt koncipovaný tak, aby naplnil požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obsah minimálneho preventívneho programu. Cieľom EXIT Tour je pomôcť školám poučiť študentov o problémoch, ktoré sa každodenne dotýkajú generácie tínedžerov. Ako žiť zdravý životný štýl a nachádzať skutočné životné hodnoty. Naši žiaci mali možnosť absolvovať celodenný pútavý program, ktorý v sebe zahrňoval zaujímavé prednášky, aktivity a vystúpenie hudobného hosťa.

 

ZÁŠKOLÁCTVO

Autor: Jan Guliš | Aktualizované 16. 03. 2018 |

Záškoláctvo je neospravedlnená neprítomnosť – absencia z vyučovania bez vedomia rodičov (resp. zákonných zástupcov) alebo s vedomím rodičov. Na záškoláctvo bez vedomia rodičov by sme nemali pozerať ako na fakt, ale mali by sme ho vnímať ako určitú reakciu dieťaťa, ktoré nie je schopné situáciu riešiť inak ako únikom.

 

 

 

Sociálny pedagóg

Autor: Marta Andová | Aktualizované 27. 02. 2018 |

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti ohrozených sociálno-patologickým javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených. S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

 

Milé deti a vážení rodičia!

Autor: Jan Guliš | Aktualizované 23. 02. 2018 |

Čaká vás zápis do základnej školy? Po škôlke je práve škola ďalším dôležitým míľnikom v živote dieťaťa. Ak aj to vaše dieťa zasadne do školských lavíc v nasledujúcom septembri, potom sa treba pripraviť.

Ako vyzerajú zápisy do základných škôl? Čo by malo dieťa vedieť? A kedy ich neprešvihnúť? Aj tieto otázky si možno kladú rodičia budúcich prváčikov a my sa vám ich pokúsime objasniť.

 

Pred vstupom do prvej triedy

Autor: Katarína Drugová | Aktualizované 21. 02. 2018 |

Už čoskoro rodičia, držiac za ruku možno vyplašené, možno nadšené, a možno trošku nervózne dieťa (veľakrát sú rodičia nervóznejší ako ich deti), vstupujú do prvej triedy. Profesionálne „kamarátsky“ ich privíta láskavá pani učiteľka, ktorá okrem oficiálnych údajov od mamy alebo ocka pomerne presne dokáže odhadnúť schopnosti budúceho prváčika a jeho spôsobilosť na školu. V našej škole je nápomocná aj prítomnosť školského špeciálneho pedagóga.

 

Kyberšikana - odporúčania učiteľom, rodičom

Autor: Marta Andová | Aktualizované 14. 02. 2018 |

Je vaše dieťa/žiak obeťou kyberšikanovania?
Šikanovanie ovplyvňuje život detí a mládeže viac, ako si chceme pripustiť.
Kontrola zo strany dospelých nie je dostatočná, dieťa sa nemá s kým porozprávať o svojich problémoch a o svojom prežívaní. Deti často majú problém vo vzťahoch s vrstovníkmi, problémy s rodičmi neriešia, na odborníka sa nechcú obrátiť.

 

Zoznam učebných odborov, ktoré vyžadujú talentové skúšky

Autor: Andrea Kecskésová | Aktualizované 16. 10. 2017 |

Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách určuje v Prílohe č. 9 ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV, V KTORÝCH SA VYŽADUJE OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA

 

Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre šk.r. 2018/2019

Profilové predmety podľa ustanovenia paragrafu 64 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2018/2019.
Nájdete ich tu:
https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20182019/

Autor: Andrea Kecskésová | Aktualizované 10. 09. 2017 | Vytlačiť
 

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Autor: Marta Andová | Aktualizované 04. 03. 2017 |

                V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu  BEZPEČNÁ ŠKOLA. Tento projekt je podporovaný Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Projekt vznikol z iniciatívy občianskeho združenia eSlovensko, ktoré sa zameriava na realizáciu národných projektov s dôrazom na využitie nových médií a budovanie informatizovanej spoločnosti.

 

Naša škola má ďalšiu špeciálnu učebňu

Autor: Katarína Drugová | Aktualizované 02. 03. 2017 |

V rámci prebiehajúceho projektu „Patríme k vám“ sa 15. februára 2017 na našej škole, ZŠ na Ul. G. Bethlena v Nových Zámkoch, uskutočnilo príjemné podujatie, a to slávnostné otvorenie špeciálnej učebne pre žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami. Týmto otvorením sa oficiálne ukončil náš ďalší úspešný projekt.

 
| 0-15 | 15-30 |

 
Hodiny

1. hod.    08:00 - 08:45
2. hod.    08:55 - 09:40
3. hod.    09:55 - 10:40
4. hod.    11:00 - 11:45
5. hod.    11:55 - 12:40
6. hod.    12:50 - 13:35
7. hod.    14:05 - 14:50
8. hod.    14:55 - 15:40
Kontakty

Adresa:
Gábora Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

Sekretariát:
035/640-7010, 035/691-3311
ks.enilnots@anelhtebsz

Riaditeľka:
035/691-3312
moc.liamg@atevi.avoinacjar

Jedáleň

Zaujíma Vás, čo Vás čaká na obed??
Aktuálny jedálny lístok

Užitočné odkazy

Google
Infovek
Moderná škola
Škola hrou
Krajský školský úrad
Zoznam škôl
Ministerstvo školstva
Ministerstvo dopravy
Mesto Nové Zámky
Školské výpočtové stredisko
Cestovné poriadky
Škola budúcnosti