Novinky
21.03.2018: Veľkonočné prázdniny
Veľkonočné prázdniny žiakov sú od 29.3. do 3.4.2018. Do školy sa nastupuje 4.4.2018 – streda.

21.03.2018: Zápis do 1. ročníka
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 4. a 5. apríla 2018.

28.02.2018: Zber papiera
Zber papiera sa uskutoční v mesiaci máj od 14.5.2018 do 25.5.2018.
 
Najnovšie články
23.03.2018 - BRAVO ADAM
23.03.2018 - Jedálny lístok
23.03.2018 - Tvorivé dielne 2018
22.03.2018 - 1. miesto v Biblickej olympiáde
22.03.2018 - Matematický klokan
 
Nájdete nás

 
Prihlasovanie

 
Materiály na stiahnutie
V tejto časti sa nachádzajú formuláre, žiadosti, zápisný lístok do 1. ročníka, školský poriadok školy, správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti a iné dokumenty na stiahnutie.
 
Podporili nás

 
Vyhľadávanie
Kalendár príspevkov
<<    Marec    >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Zverejňovanie faktúr

 
Anketa
Koľko litrov tekutín vypijete počas jedného dňa?

Menej ako jeden liter (685 hl.)
 
Maximálne jeden a pol litra (657 hl.)
 
Približne dva litre (583 hl.)
 
Viac ako dva litre (566 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 2491
 
Náhodný obrázok z galérie
Exkurzia Google 2014 - 8
Zákulisie slovenského Google
Počítadlo
počítadlo.abz.cz
Počasie
Počasí Nové Zámky (Slovensko) - Slunečno.cz
| 0-15 | 15-29 |

ZÁŠKOLÁCTVO

Autor: Jan Guliš | Aktualizované 16. 03. 2018 |

Záškoláctvo je neospravedlnená neprítomnosť – absencia z vyučovania bez vedomia rodičov (resp. zákonných zástupcov) alebo s vedomím rodičov. Na záškoláctvo bez vedomia rodičov by sme nemali pozerať ako na fakt, ale mali by sme ho vnímať ako určitú reakciu dieťaťa, ktoré nie je schopné situáciu riešiť inak ako únikom.

 

 

 

Sociálny pedagóg

Autor: Marta Andová | Aktualizované 27. 02. 2018 |

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti ohrozených sociálno-patologickým javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených. S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

 

Milé deti a vážení rodičia!

Autor: Jan Guliš | Aktualizované 23. 02. 2018 |

Čaká vás zápis do základnej školy? Po škôlke je práve škola ďalším dôležitým míľnikom v živote dieťaťa. Ak aj to vaše dieťa zasadne do školských lavíc v nasledujúcom septembri, potom sa treba pripraviť.

Ako vyzerajú zápisy do základných škôl? Čo by malo dieťa vedieť? A kedy ich neprešvihnúť? Aj tieto otázky si možno kladú rodičia budúcich prváčikov a my sa vám ich pokúsime objasniť.

 

Zápis do 1. ročníka

Autor: Jan Guliš | Aktualizované 23. 02. 2018 |

Zápis do prvého ročníka je veľkou udalosťou tak pre budúcich prváčikov ako aj pre ich rodičov. Veľakrát sa stáva, že sa s týmto veľkým dňom spájajú obavy z nepoznaného. Je to úplne prirodzené, no aj na tom sa dá popracovať. Prinášame vám zopár rád, ako spríjemniť predškolákom túto významnú udalosť.

 

Pred vstupom do prvej triedy

Autor: Katarína Drugová | Aktualizované 21. 02. 2018 |

Už čoskoro rodičia, držiac za ruku možno vyplašené, možno nadšené, a možno trošku nervózne dieťa (veľakrát sú rodičia nervóznejší ako ich deti), vstupujú do prvej triedy. Profesionálne „kamarátsky“ ich privíta láskavá pani učiteľka, ktorá okrem oficiálnych údajov od mamy alebo ocka pomerne presne dokáže odhadnúť schopnosti budúceho prváčika a jeho spôsobilosť na školu. V našej škole je nápomocná aj prítomnosť školského špeciálneho pedagóga.

 

Kyberšikana - odporúčania učiteľom, rodičom

Autor: Marta Andová | Aktualizované 14. 02. 2018 |

Je vaše dieťa/žiak obeťou kyberšikanovania?
Šikanovanie ovplyvňuje život detí a mládeže viac, ako si chceme pripustiť.
Kontrola zo strany dospelých nie je dostatočná, dieťa sa nemá s kým porozprávať o svojich problémoch a o svojom prežívaní. Deti často majú problém vo vzťahoch s vrstovníkmi, problémy s rodičmi neriešia, na odborníka sa nechcú obrátiť.

 

Celoslovenské Testovanie 5-2017

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 02. 11. 2017 |

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

 

Prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2017/2018

Autor: Andrea Kecskésová | Aktualizované 22. 10. 2017 |

Deviaty rok školskej dochádzky je významný tým, že žiaci sa rozhodujú, do ktorých stredných škôl podajú prihlášky. Pripomeňme si, že podľa školského zákona sú tri druhy stredných škôl:

- gymnázium
- stredná odborná škola (s 2 až 5 ročným štúdiom odboru)
- konzervatórium.

 

Zoznam učebných odborov, ktoré vyžadujú talentové skúšky

Autor: Andrea Kecskésová | Aktualizované 16. 10. 2017 |

Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách určuje v Prílohe č. 9 ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV, V KTORÝCH SA VYŽADUJE OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA

 

Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre šk.r. 2017/2018

Profilové predmety podľa ustanovenia paragrafu 64 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach na stredné školy pre školský rok 2015/2016.
Nájdete ich tu:
https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20182019/

Autor: Andrea Kecskésová | Aktualizované 10. 09. 2017 | Vytlačiť
 

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Autor: Marta Andová | Aktualizované 04. 03. 2017 |

                V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu  BEZPEČNÁ ŠKOLA. Tento projekt je podporovaný Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Projekt vznikol z iniciatívy občianskeho združenia eSlovensko, ktoré sa zameriava na realizáciu národných projektov s dôrazom na využitie nových médií a budovanie informatizovanej spoločnosti.

 

Naša škola má ďalšiu špeciálnu učebňu

Autor: Katarína Drugová | Aktualizované 02. 03. 2017 |

V rámci prebiehajúceho projektu „Patríme k vám“ sa 15. februára 2017 na našej škole, ZŠ na Ul. G. Bethlena v Nových Zámkoch, uskutočnilo príjemné podujatie, a to slávnostné otvorenie špeciálnej učebne pre žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami. Týmto otvorením sa oficiálne ukončil náš ďalší úspešný projekt.

 

Prieskum šikanovania na našej škole

Autor: Marta Andová | Aktualizované 29. 01. 2017 |
Sprievodným a charakteristickým znakom súčasnej postmodernej spoločnosti sú rôzne sociálno – patologické javy. Detská agresivita je problém celosvetový. V našich školách tento jav vždy v nejakej podobe existoval. V súčasnosti  však už nie je len záležitosťou vekového obdobia puberty a adolescencie, ale posúva sa do obdobia mladšieho školského veku a vidíme ju aj v predškolskom období.
 

O projekte Patríme k vám

Autor: Katarína Drugová | Aktualizované 21. 01. 2017 |

Projekt, ktorý je zameraný na pomoc deťom, rodinám a pedagógom na skvalitnenie integračného procesu detí s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, je v plnom prúde. Ako sme už avizovali, projekt pozostáva z troch častí: 1.časť tvoria školenia - workshopy pre pedagógov, asistentov našej školy, prostredníctvom ktorých získavame vedomosti, ako pracovať so žiakmi so spomínaným zdravotným znevýhodnením, poradenský servis pre rodiny znevýhodnených žiakov. 

 

Školský špeciálny pedagóg

Autor: Katarína Drugová | Aktualizované 27. 11. 2016 |

„Ľahko pochopíme, že slabý potrebuje silného. Ale ťažko však porozumieme tomu, že aj silný potrebuje slabého.“ Jean Vanier
“Integrácia je proces ľudskosti a odbornosti, je to spolupráca srdca a rozumu.“

Školský špeciálny pedagóg:
Mgr. Katarína Drugová
Konzultačné hodiny: podľa potreby, kabinet školského špeciálneho pedagóga , 1. poschodie
Kontakt: telefónne číslo do kabinetu: 035/6913315, služobný mobil: 0911 924 055

 
| 0-15 | 15-29 |

 
Hodiny

1. hod.    08:00 - 08:45
2. hod.    08:55 - 09:40
3. hod.    09:55 - 10:40
4. hod.    11:00 - 11:45
5. hod.    11:55 - 12:40
6. hod.    12:50 - 13:35
7. hod.    14:05 - 14:50
8. hod.    14:55 - 15:40
Kontakty

Adresa:
Gábora Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

Sekretariát:
035/640-7010, 035/691-3311
ks.enilnots@anelhtebsz

Riaditeľka:
035/691-3312
moc.liamg@atevi.avoinacjar

Jedáleň

Zaujíma Vás, čo Vás čaká na obed??
Aktuálny jedálny lístok

Užitočné odkazy

Google
Infovek
Moderná škola
Škola hrou
Krajský školský úrad
Zoznam škôl
Ministerstvo školstva
Ministerstvo dopravy
Mesto Nové Zámky
Školské výpočtové stredisko
Cestovné poriadky
Škola budúcnosti