Novinky
10.12.2017: Pytagoriáda
V stredu 13.12.2017 sa uskutoční školské kolo Pytagoriády pre 3. - 5. ročník. Vo štvrtok 14.12.2017 sa uskutoční školské kolo pre ročníky 6. - 8.

10.12.2017: Dejepisná olympiáda
V pondelok 11.12.2017 sa uskutoční školské kolo Dejepisnej olympiády.
 
Najnovšie články
Nájdete nás

 
Prihlasovanie

 
Materiály na stiahnutie
V tejto časti sa nachádzajú formuláre, žiadosti, zápisný lístok do 1. ročníka, školský poriadok školy, správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti a iné dokumenty na stiahnutie.
 
Podporili nás

 
Vyhľadávanie
Kalendár príspevkov
<<    December    >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Zverejňovanie faktúr

 
Anketa
Koľko litrov tekutín vypijete počas jedného dňa?

Menej ako jeden liter (548 hl.)
 
Maximálne jeden a pol litra (559 hl.)
 
Približne dva litre (487 hl.)
 
Viac ako dva litre (470 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 2064
 
Náhodný obrázok z galérie
Včela očami detí - Vyhodnotenie súťaže - 1
Enviroprojekt 2017
Počítadlo
počítadlo.abz.cz
Počasie
Počasí Nové Zámky (Slovensko) - Slunečno.cz
| 0-15 | 15-21 |

Prvý kreatívny kurz Plstenie pre začiatočníkov máme za sebou!

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 03. 12. 2017 |

A školskou terminológiou sa dá povedať, že so 100%-nou úspešnosťou. Každá účastníčka zvládla techniku mokrého plstenia a odniesla si domov vlastnými rukami vyrobené puzdro na mobil alebo na okuliare. Pracovali sme podľa inštrukcií skúsenej lektorky  Mgr, Evy Pokornej, ktorá má s technikou plstenia dlhoročné skúsenosti. Tešíme sa, že výstavu jej nádherných a originálnych plstených tapisérií, hračiek a snáď aj doplnkov oblečenia, si budeme môcť pozrieť v Regionálnom  osvetovom stredisku v Nových Zámkoch vo februári 2018. 

 

Príprava prác na súťaže

Príprava prác na súťaže:

Vesmír očami detí

Škola z Marsu

Európa v škole  - súťaž sa nekoná

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 13. 01. 2017 | Vytlačiť
 

Charakteristika predmetu výtvarná výchova

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 07. 01. 2017 |

Výtvarná výchova sa vyučuje na ZŠ s časovou dotáciou 1 hodina týždenne v 5. – 7. ročníku a podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v  5. – 9. ročníku. Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu). 

 

Výsledky výtvarných súťaží

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 20. 12. 2016 |

Výsledky súťaží v školskom roku 2015/2016

Európa v škole – postup do celoslovenského kola
- Annabela Ballová - 1. miesto v 2. kategórii (10 – 12 rokov)  - maľba na tému Som, kto som....
- Laura Demeterová a Petra Žitvová - 1. miesto v 3. kategórii (13 – 15 rokov) - maľba na tému Priateľstvá - Mier, to je umenie. 

Žiačky tvorili svoje práce pod vedením pani učiteľky PaedDr. Kataríny Sedláčkovej.

 

Kritériá hodnotenia v predmete výtvarná výchova

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 03. 12. 2016 |

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení,
- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,
- schopnosť spolupracovať,
- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov; 

 

Pomôcky pre žiaka na výtvarnú výchovu

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 19. 12. 2015 |

Naším cieľom je vytvoriť priestor pre tvorivú sebarealizáciu a aktívnu relaxáciu žiakov v pokojnej atmosfére. K rozvoju zručností, návykov, výtvarného pozorovania a k oboznamovaniu sa s rôznymi technikami i s výtvarným umením potrebujú žiaci nasledovné pomôcky:

 

Tvorivé dielne Textil II

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 09. 12. 2015 |

Tí, ktorí sme absolvovali v minulom školskom  roku kurzy plstenia a batikovaného hodvábu Textil I. v Galérii umenia Ernesta Zmetáka, sme netrpezlivo očakávali sľúbené pokračovanie  tvorivých dielní Textil II. Vedeli sme, že za symbolické vstupné 0,50 € dostaneme zaujímavý materiál, naučíme sa s ním pracovať a vytvoríme dielko, ktoré si odnesieme domov.

 

Beseda s architektkou v Galérii umenia E. Zmetáka

Každoročnú spoluprácu našej školy s Galériou umenia Ernesta Zmetáka sme začali v tomto školskom roku už v septembri. Žiaci 8. ročníka v rámci predmetu výchova umením návštívili výstavu PERTU No 11: Milan Dobeš – Fajó János. Dňa 10. 11. 2015 sa žiaci VIII. C triedy zúčastnili prednášky o architektúre z cyklu prednášok a autorských čítaní Umenie a prelínanie, 4. ročník.

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 30. 11. 2015 | Vytlačiť
 

Naučili sme sa základy plstenia

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 08. 10. 2014 |

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch ponúkla žiakom základných škôl možnosť navštíviť tvorivú dielňu, v ktorej sa naučia neobyčajnú techniku plstenia z ovčej vlny.  V našej škole sa našlo niekoľko nadšencov, ktorých táto technika zaujala a s pani učiteľkou Sedláčkovou sme sa dňa 26. septembra 2014 zúčastnili trojhodinového kurzu plstenia. 

 

Najkrajšia kolekcia výtvarných prác v školskom roku 2013/14

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 04. 06. 2014 |

Každoročne sa v mesiaci september nanovo odštartuje súťaž o najkrajší súbor žiackych výtvarných prác. Zohľadňuje sa v nej kvalita výtvarných prác, ktoré boli vytvorené na vyučovacích hodinách, vo výtvarnom krúžku, prípadne i v rámci domácich prác. Kritériami pri posudzovaní kvality sú originalita, nápaditosť a precíznosť prevedenia techniky.

 

Škola v galérii

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 29. 05. 2014 |

Na hodinách výtvarnej výchovy sme zvyknutí, že umenie prichádza k nám formou reprodukcií, fotografií, prezentácií, čiže sprostredkovane. Vidieť však originál v pôvodnom formáte, v skutočnej farebnosti, s hmatateľnou štruktúrou farebných vrstiev, môcť sa k obrazu priblížiť, preskúmať rukopis, potom odstúpiť a porovnať si jeho pôsobenie z diaľky, atď., to je krásna osobná skúsenosť.

 

Objavovali sme umenie v Galérii mesta Bratislavy

Žiaci 6. ročníka navštívili vzdelávací program Galéria mesta Bratislavy k výstave jubilujúceho Miroslava Cipára: Maľba. Výstava predstavila tvorbu renomovaného grafika a ilustrátora z nového uhlu pohľadu – prostredníctvom maľby od šesťdesiatych rokov minulého storočia až po súčasnosť. Zahŕňala abstraktné aj figurálne diela odzrkadľujúce autorove spomienky a osobné prežívanie sveta.

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 29. 05. 2014 | Vytlačiť
 

Výtvarná súťaž Kreslenie hrou

Dňa 23. januára 2014 sa 9 žiakov našej školy z 8. a 9. ročníka zaradilo medzi 40 účastníkov výtvarnej súťaže Kreslenie hrou na Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch. Žiaci z celého okresu si zmerali svoje sily v dvoch súťažných oblastiach: modelovanie z hliny a návrh na obal CD hudobnej skupiny podľa vlastného výberu. Obe súťažné oblasti mali svojich troch víťazov. Naši žiaci získali až 2 ocenenia v modelovaní z hliny. Martin Kecskés z VIII.A  sa umiestnil na 1. mieste a Veronika Bojtosová z IX.A sa umiestnila na 3. mieste. Obom žiakom gratulujeme a všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 26. 01. 2014 | Vytlačiť
 

Výtvarná súťaž Čisté deti

Výtvarná súťaž Čisté deti má v našom meste už niekoľkoročnú tradíciu. Jej usporiadateľom je mestská polícia a upozorňuje ňou na dôležitú tému protidrogovej prevencie. Potešilo nás, že i v tomto školskom roku sa výtvarné práce našich žiakov dostali medzi ocenené. Blahoželáme Michaele Janíčkovej z VIII.A a Tímei Svetkovej z V.C. Ich práce Pokušenie a Bludisko si môžete pozrieť na Chodbe zdravého životného štýlu.

 

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 26. 01. 2014 | Vytlačiť
 

Umenie zblízka 4

Autor: Katarína Sedláčková | Aktualizované 03. 12. 2012 |

Vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy od roku 2006 každé dva roky organizuje celoslovenský vzdelávací program pre školy UMENIE ZBLÍZKA. Symbolicky v ňom vychádza zo svojich brán a formou reprodukcií diel zo svojich zbierok a sprievodných metodických materiálov prináša slovenské výtvarné umenie 20. a 21. storočia do škôl na Slovensku.

 
| 0-15 | 15-21 |

 
Hodiny

1. hod.    08:00 - 08:45
2. hod.    08:55 - 09:40
3. hod.    09:55 - 10:40
4. hod.    11:00 - 11:45
5. hod.    11:55 - 12:40
6. hod.    12:50 - 13:35
7. hod.    14:05 - 14:50
8. hod.    14:55 - 15:40
Kontakty

Adresa:
Gábora Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

Sekretariát:
035/640-7010, 035/691-3311
ks.enilnots@anelhtebsz

Riaditeľka:
035/691-3312
moc.liamg@atevi.avoinacjar

Jedáleň

Zaujíma Vás, čo Vás čaká na obed??
Aktuálny jedálny lístok

Užitočné odkazy

Google
Infovek
Moderná škola
Škola hrou
Krajský školský úrad
Zoznam škôl
Ministerstvo školstva
Ministerstvo dopravy
Mesto Nové Zámky
Školské výpočtové stredisko
Cestovné poriadky
Škola budúcnosti