Novinky
11.01.2020: Konzultačné hodiny pre rodičov
Konzultačné hodiny pre rodičov - Rodičia, ktorí majú záujem konzultovať prospech svojho dieťaťa sa môžu telefonicky dohodnúť na stretnutí s vyučujúcim daného predmetu. Termíny: 13.1.-15.1.2020

11.01.2020: Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. roč.
Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. roč. ohľadom prijímacích skúšok a T9-2020 sa uskutoční v stredu 29.1.2020 o 16:30 hod. v školskej jedálni.

19.12.2019: Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny: 23.12.2019 - 7.1.2020. Vyučovanie začne v stredu 8.1.2020.
 
Najnovšie články
Nájdete nás

 
Prihlasovanie

 
Materiály na stiahnutie
V tejto časti sa nachádzajú formuláre, žiadosti, zápisný lístok do 1. ročníka, školský poriadok školy, správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti a iné dokumenty na stiahnutie.
 
Podporili nás

 
Vyhľadávanie
Kalendár príspevkov
<<    Január    >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
 
Zverejňovanie faktúr

 
Anketa
Koľko litrov tekutín vypijete počas jedného dňa?

Menej ako jeden liter (1186 hl.)
 
Maximálne jeden a pol litra (1175 hl.)
 
Približne dva litre (977 hl.)
 
Viac ako dva litre (1058 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 4396
 
Náhodný obrázok z galérie
Tretiaci na plaveckom výcviku - 3
Bethleňáci sa zdokonalovali v plávaní
Počítadlo
počítadlo.abz.cz
Počasie
Počasí Nové Zámky (Slovensko) - Slunečno.cz

Uskutočnilo sa piate zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 16. 01. 2020 |

Dňa 16.januára 2020 sa uskutočnilo piate zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedol jeho predseda, Jakub Šeben. Na úvod privítal všetkých predsedov tried, ktorým zaželal v novom roku veľa úspechov, tak študijných, ako aj osobných. Následne oboznámil všetkých prítomných s bodovaním tried a priraďovaním bodov za úspechy žiakov jednotlivých triedach v predmetových olympiádach a športových súťažiach.

 

Uskutočnilo sa štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 06. 12. 2019 |

Dňa 4.decembra 2019 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedol jeho predseda,Jakub Šeben. Na úvod privítal všetkých predsedov tried v tomto krásnom predvianočnom období. Následne oboznámil všetkých prítomných s bodovaním tried a priraďovaním bodov za úspechy žiakov jednotlivých tried v predmetových olympiádach a športových súťažiach.

 

 

Uskutočnilo sa tretie zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 13. 11. 2019 |

Dňa 13. novembra 2019 sa uskutočnilo tretie zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril jeho predseda,Jakub Šeben, ktorý na úvod informoval predsedov tried o priebežnom poradí  v rámci súťaže o „naj triedu školy“ na základe bodovania tried podľa poriadku a úspešných reprezentantov tried vo vedomostných a športových súťažiach.

 

 

Uskutočnilo sa druhé zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 10. 10. 2019 |

Dňa 9. októbra 2019 sa uskutočnilo druhé zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril predseda ŽP Jakub Šeben  (9.B). Na úvod sa zhodnotila činnosť ŽP počas prvého mesiaca jeho fungovania, počas ktorého sa stihla vytvoriť nástenka ŽP, na ktorej žiaci nájdu aktuálne informácie o činnosti parlamentu, jeho aktivitách a súťažiach pre žiakov školy. V úvodnej časti sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci našej školy mali za úlohu identifikovať európske jazyky. Najlepšie si počínala Lara Šámšonová (9.a), ktorá správne určila až 13 jazykov a tesne sa ňou sa umiestnili Samuel Laho (6.a)Samuel Pintér (8.C) s 12 správnymi odpoveďami.

 

Uskutočnilo sa prvé zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 06. 09. 2019 |

Dňa 4.9.2019 sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novokonštituovaného žiackeho parlamentu ( ŽP) , ktorý tvorí dôležitý medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Cieľom ŽP je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

 

Uskutočnilo sa posledné zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 05. 06. 2019 |

Dňa 5. júna 2019 sa uskutočnilo posledné zasadnutie žiackeho parlamentu v tomto školskom roku. Na úvod sa ujal slova predseda ŽP, Patrik Török, ktorý všetkým prítomným poďakoval za pomoc a zdôraznil význam predsedov tried, ktorí sú predĺženou rukou ŽP v jednotlivých triedach. Zároveň vyzdvihol úspešnú organizáciu vedomostnej súťaže „Mozog Bethlenky“, ktorá žiakov zaujala, ale aj pobavila. Potom už nastal slávnostný okamih, na ktorý sa čakalo od septembra - vyhlásenie výsledkov súťaže o „naj triedu“ školy.

 

Uskutočnilo sa deviate zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 16. 05. 2019 |

Dňa 15. mája 2019 sa uskutočnilo deviate zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril jeho predseda, Patrik Török. Na úvod sa zhodnotila činnosť za predchádzajúci mesiac. Následne sa prideľovali body za čistotu tried a úroveň separácie, ako aj za množstvo pozoruhodných výsledkov v rôznych vedomostných a športových súťažiach.

 

 

Uskutočnilo sa ôsme zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 24. 04. 2019 |

Dňa 24.apríla 2019 sa uskutočnilo ôsme zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril jeho predseda Patrik Török. Na úvod sa zhodnotila činnosť za predchádzajúci mesiac, pričom sa vyzdvihli aktivity, do ktorých sa žiaci z parlamentu aktívne zapojili. Z príležitosti Dňa učiteľov mal Patrik zaujímavý a podnetný prejav v školskom rozhlase, žiaci z parlamentu sa zúčastnili pochodu a aktivít na námestí pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme. Následne sa prideľovali body za čistotu tried a úroveň separácie, ako aj za množstvo pozoruhodných výsledkov v rôznych vedomostných a športových súťažiach.

 

Uskutočnilo sa siedme zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 07. 03. 2019 |

Dňa 7. marca 2019 sa uskutočnilo siedme zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril jeho predseda Patrik Török. Na úvod privítal špeciálneho pedagóga Mgr. Katarínu Drugovú, ktorá prítomných oboznámila s diagnózou autizmu a členov parlamentu vyzvala, aby sa aktívne zapojili do Medzinárodného dňa povedomia o autizme, ktorý sa v našom meste uskutoční dňa 2. apríla, pričom na znak solidarity by žiaci v ten deň mali prísť v modrom oblečení, pretože modrá je farba autizmu.

 

Uskutočnilo sa šieste zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 06. 02. 2019 |

Dňa 6. februára 2019 sa uskutočnilo šieste zasadnutie ŽP. Na úvod sa vyhodnotila súťaž o „naj triedu“ školy za prvý polrok. Do konečnej tabuľky triedy priebežne získavali body za čistotu, reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach aj nad rámec svojich povinností a taktiež po polročnej klasifikácii aj za vyučovacie výsledky. Po polroku je poradie tried v súťaži nasledovné:

 

 

Uskutočnilo sa piate zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 22. 01. 2019 |

Dňa 17.januára 2019 sa uskutočnilo piate zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedol jeho predseda, Patrik Török. Na úvod privítal všetkých predsedov tried, ktorým zaželal v novom roku veľa úspechov, tak študijných, ako aj osobných. Následne oboznámil všetkých prítomných s bodovaním tried a priraďovaním bodov za úspechy žiakov jednotlivých tried v predmetových olympiádach a športových súťažiach.

 

Uskutočnilo sa štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 05. 12. 2018 |

Dňa 5.decembra 2018 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedol jeho predseda Patrik Török. Na úvod privítal všetkých predsedov tried v tomto krásnom predvianočnom období. Následne oboznámil všetkých prítomných s bodovaním tried a priraďovaním bodov za úspechy žiakov jednotlivých tried v predmetových olympiádach a športových súťažiach.

 

 

Uskutočnilo sa tretie zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Jan Guliš | Aktualizované 09. 11. 2018 |

Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnilo tretie zasadnutie žiackeho parlamentu. Tentokrát sa konalo v 8.B triede za účasti predsedov aj podpredsedov tried, keďže sa na ňom zúčastnila preventistka Mestského úradu v Nových Zámkoch - Mgr. Jarmila Krochtová, ktorá prítomných oboznámila s možnosťou spolupráce v rámci mesta pri budovaní komunitných centier, cieľom ktorých je ponúknuť mladým ľuďom zmysluplné voľnočasové aktivity s cieľom predchádzať sociálno-patologickým javom a závislostiam.

 

Uskutočnilo sa druhé zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Jan Guliš | Aktualizované 10. 10. 2018 |

Dňa 10. októbra 2018 sa uskutočnilo druhé zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril predseda ŽP Patrik Török (9.A). Na úvod sa zhodnotila činnosť ŽP počas prvého mesiaca jeho fungovania, počas ktorého sa stihla vytvoriť nástenka ŽP, na ktorej žiaci nájdu aktuálne informácie o činnosti parlamentu, jeho aktivitách a súťažiach pre žiakov školy. Následne bol zvolený nový zapisovateľ ŽP, ktorým sa stala Sabína Madarászová zo 6.A.

 

 

Uskutočnilo sa historicky prvé zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová | Aktualizované 05. 09. 2018 |

Dňa 5.9.2018 sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novokonštituovaného žiackeho parlamentu (ŽP) , ktorý tvorí dôležitý medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Cieľom ŽP je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

 

 
Hodiny

1. hod.    08:00 - 08:45
2. hod.    08:55 - 09:40
3. hod.    09:55 - 10:40
4. hod.    11:00 - 11:45
5. hod.    11:55 - 12:40
6. hod.    12:50 - 13:35
7. hod.    14:05 - 14:50
8. hod.    14:55 - 15:40
Kontakty

Adresa:
Gábora Bethlena 41, 940 01 Nové Zámky

Sekretariát:
035/640-7010, 035/691-3311
ks.enilnots@anelhtebsz

Riaditeľka:
035/691-3312
moc.liamg@atevi.avoinacjar

Jedáleň

Zaujíma Vás, čo Vás čaká na obed??
Aktuálny jedálny lístok

Užitočné odkazy

Google
Infovek
Moderná škola
Škola hrou
Krajský školský úrad
Zoznam škôl
Ministerstvo školstva
Ministerstvo dopravy
Mesto Nové Zámky
Školské výpočtové stredisko
Cestovné poriadky
Škola budúcnosti