Informácie k nástupu do školy

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 28. 05. 2020

Vážení rodičia, blíži sa 1. jún a preto Vám zasielame dôležité informácie, ktoré nájdete v prílohe tejto správy. Prosím pozorne si ich prečítajte. V prípade otázok sa obráťte na p. triedne učiteľky, ktoré Vám odpovedia, prípadne zistia odpovede, na Vaše otázky. Doplnili sme k prílohám aj Informovaný súhlas o odchode z ŠKD.

Oznam pre zákonných zástupcov

Informovaný súhlas o spôsobe odchodu z ŠKD

Vyhlásenie zákonného zástupcu