Oznam

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 19. 05. 2020

Vážení rodičia, na základe odporúčania ministra školstva bude Základná škola na Ul. G. Bethlena otvorená pre žiakov 1-5. ročníka od 1.6. 2020. Naďalej bude prebiehať dištančné online vzdelávanie a pre žiakov, ktorí nastúpia do školy, budú zabezpečené́ aktivity k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19 pod dohľadom pedagogických zamestnancov. Voľbu či žiak nastúpi alebo nenastúpi do školy treba potvrdiť cez rodičovské konto najneskôr do 20.5.2020 do 20.00 hod. Ďakujeme. Pozn.: Problém s potvrdzovaním z rodičovského konta bol odstránený.