OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV 9. ROČNÍKA

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 13. 03. 2020

Vážení rodičia, keďže termín podania prihlášok na stredné školy pre žiakov 9. ročníka sa zatiaľ nemení, môžete prípadné zmeny v prihláškach konzultovať telefonicky s výchovnou poradkyňou školy Mgr. Andreou Kecskésovou (telefonický kontakt na vých. poradkyňu získate od tr. učiteľa). Termín odovzdania prihlášok výchovnému poradcovi školy (s podpismi zákonných zástupcov a žiaka, s potvrdením od lekára) je najneskôr 10.4.2020. Zmenený je však termín prijímacích skúšok na stredné školy s talentovou skúškou. Podľa usmernenia Ministerstva školstva SR sa talentové skúšky presúvajú na obdobie od 30. marca do 30. apríla 2020. Jednotlivé stredné školy včas zverejnia svoje termíny talentových skúšok, preto odporúčam sledovať ich webové stránky. Termín testovania žiakov 9. ročníka bol zatiaľ nezmenený a uskutoční sa v pôvodnom termíne 1. apríla 2020. V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky našej základnej školy.