MŠVVaŠ: usmernenie vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 12. 03. 2020

https://www.skolske.sk/clanok/52752/msvvas-usmernenie-vo-veci-prerusenia-vyucovania-vskolach-askolskych-zariadeniach?fbclid=IwAR09BgcgawUj2KP3HdYrdL51F5ylyiP1KPAm66dJrAjXHQWn-kIfaTm6cqU