OZNAM

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 08. 03. 2020

Z dôvodu zvýšenia výskytu respiračných ochorení bude výchovno-vzdelávací proces na ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky prerušený od 9.3.2020 do 13.3.2020. Počas tohto obdobia žiaci nenavštevujú ani školský klub detí.
Výchovno-vzdelávací proces začne opäť v pondelok 16.3.2020.