Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Sociálny pedagóg, Vydané dňa: 29. 11. 2019