Otvorenie učebne MOY TOY

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 19. 11. 2019

Pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ patrí medzi obľúbené predmety našich žiakov, pretože im tento predmet prináša radosť a zábavu. Radi objavujú, experimentujú a skúmajú rôzne  materiály, ktoré pretvárajú do rôznych výrobkov. Aby hodiny pracovného vyučovania boli ešte pútavejšie a tvorivejšie,  zriadili sme novú učebňu a zakúpili sme pre žiakov drevenú stavebnicu MOY TOY.  

                Novú učebňu na Bethlenke slávnostne otvorila p. riaditeľka ZŠ Mgr. Iveta Rajčániová a zástupca firmy MOY TOY p. Peter Hudák, za prítomnosti žiakov a p. učiteliek 1. stupňa ZŠ.

                Celodrevená stavebnica je pomôcka, ktorá  slúži ako na hranie, tak aj pre výuku, rozvíja jemnú motoriku žiakov. Prispieva aj k rozvoju konštruktívneho myslenia a priestorovej predstavivosti. Vďaka nej žiaci spoznávajú základné  vlastnosti dreva. Princíp stavebnice spočíva v spájaní vybraných dielcov drevenými kolíkmi, ktoré zatĺkajú dreveným kladivkom podľa obrázkových návodov.