Týždeň vedy a techniky

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 17. 11. 2019

Piatkové dopoludnie sme na našej škole v rámci Dňa vedy a techniky venovali rôznym zaujímavým experimentom. Žiaci si spolu s pani učiteľkami pripravili zaujímavé pokusy a zaujímavé činnosti pre ostatných žiakov, ktorí  si to s radosťou vyskúšali a s údivom sledovali každý jeden experiment. Celú akciu nám prišla spestriť firma Fanuc, ktorá priniesla  priemyselného robota a žiaci s úžasom sledovali pohyby a elektronické ovládanie robotickej ruky. Ďakujeme im za túto príležitosť  i v mene žiakov. Sme veľmi radi, že sme spoločne všetci prežili opäť jedno zábavné interaktívne dopoludnie a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Mgr. Janka Siposová, PhD. , Mgr. Natália Šimonová