Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 21. 10. 2019

V dňoch 14.,15.a 17. októbra 2019 prebehlo v telocvični našej školy testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka. Táto povinnosť vyplýva zo Zákona o športe č.440/2015,§58-pís. p. Prváci si na pripravených stanovištiach preverili svoje schopnosti v behu, v skoku do diaľky z miesta,v kotúľaní troch lôpt, vo výdrži v zhybe, v predklone v sede s dosahovaním, v  opakovanej zostave s tyčou a sed-ľah. Najviac sa im páčila veselá vlajková naháňačka a beh na zvukové znamenia. Všetci prváčikovia sa veľmi snažili podať čo najlepšie športové výkony. 
Po ukončení testovania a vyhodnotení výsledkov testovania systém ISTŽ vygeneruje pre každého testovaného žiaka výsledný certifikát. Certifikát obsahuje výsledky dosiahnuté v jednotlivých disciplínach a ich vyhodnotenie v podobe zobrazenia odporúčaných skupín športov.

Už teraz sa tešíme na opakované testovanie v treťom ročníku a doručenie certifikátov.

 Mgr. Marta Szabová