Víťazstvo v krajskom kole Technickej olympiády

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 07. 02. 2019

Na pôde Strednej odbornej školy drevárskej, Pílska 7, v Topoľčanoch  sa tento rok 5. 2. 2019 uskutočnil v poradí už 9. ročník krajského kola Technickej olympiády, na ktorom si zmerali sily mladé talenty z Nitrianskeho kraja. Technická olympiáda je súťaž určená žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá vyhľadáva nadaných mladých ľudí v oblasti techniky a svojím obsahom ich motivuje k tvorivej činnosti. Zároveň umožňuje učiteľom technických predmetov spätne využívať poznatky získané v rámci olympiády na skvalitnenie vzdelávacieho procesu na základných školách.Krajské kolo má vo všeobecnosti dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebieha formou riešenia vedomostných testov z oblasti techniky, technológií či vzťahu človeka a prírody. Druhá časť pozostáva z riešenia praktických zadaní, v ktorých majú žiaci možnosť prejaviť svoju tvorivosť pri riešení technických problémov.

V kategórii A žiaci podľa priloženého technického náčrtu zhotovovali z pripraveného materiálu, pomocou nástrojov a náradia, výrobok „snímač smeru vetra“. Časový limit na  vyhotovenie výrobku bol 120 minút,  na teoretickú časť 30 minút.

Tohtoročnými víťazmi krajského kola v kategórii A je dvojica žiakov našej školy Štefan Ozorák z 9.A triedy a Jakub Šeben z 8.B triedy.

Z krásneho úspechu našich talentovaných žiakov máme veľkú radosť, srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole v Banskej Bystrici.

Autor článku: PaedDr. Beáta Macáková