Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2019

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 27. 01. 2019

Každoročne naša Bethlenka organizuje školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Uskutočnilo sa v tomto školskom roku. Recitujúce deti si pripravili svoje texty a odprednášali ich veľmi precítene a s láskou. Súťažilo sa v šiestich kategóriách - v troch vekových a dvoch žánrových.  Po odinterpretovaní všetkých textov našich žiakov zasadla odborná porota. Jej  verdikt bol nasledovný:I. kategória - poézia:

1. miesto: Emma Kasášová – II. C

2. miesto: Simona Goriláková – IV. C

3. miesto: Sofia Benetti – II. A

 

I. kategória - próza:

1. miesto: Tomáš Chmelo - III. B

2. miesto: Kira Endrédi – II. B

3. miesto: Lukáš Jaššo – II.B

 

II. kategória – poézia:

1. miesto: Lucia Széplakyová –VI.A

2. miesto: Samuel Laho – V. A

3. miesto: Nina Kuzmická – V. B

 

II. kategória - próza:

1.miesto: Sofia Mária Kasášová –V.A

2. miesto: Alexandra Kubičková- V. C

3. miesto: Šimon Glič - VI. B

 

III. kategória - poézia:

1.miesto: Lara Šámšonová – VIII.A

 

III. kategória - próza:

1. Henrieta Ficzová– VIII.A

Všetkým deťom veľmi pekne ďakujeme za cibrenie materčiny a rozdávanie radosti prostredníctvom hovoreného slova svojim poslucháčom. Ďakujeme aj odbornej porote za hodnotenie recitátorov. Predsedníčkou bola pani učiteľka Mgr. Klára Paulíková a  členkami poroty boli PaedDr. Gabriela Mizereová a  PaedDr.  Katarína Sedláčková. Umiestneným srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.

Autorka článku: PaedDr. Oľga Kasášová