Okresné kolo OAJ - pre našu školu mimoriadne úspešný ročník

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 17. 01. 2019

Dňa 16. januára 2019 sa na pôde našej školy uskutočnil už 29. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 52 žiakov z celého okresu a bol pre nás mimoriadne úspešný. Súťaž pozostávala z 2 častí. Písomnú časť tvorili úlohy zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Po nej nasledovalo vyhodnotenie, pričom do ústnej časti postúpili len tí najlepší z písomnej časti. V ústnej časti museli súťažiaci preukázať svoje schopnosti a zaujať porotu pri rozprávaní príbehu podľa obrázku a rolovej hre.Na olympiáde nás reprezentovali dvaja žiaci. V 1A kategórii (žiaci 5.-7. ročníka) Kornélia Košťálová (7.A) , ktorá svojím víťazstvom v školskom kole všetkých prekvapila a svoje mimoriadne kvality potvrdila aj v okresnom kole, kde v náročnej konkurencii skončila na veľmi peknom druhom mieste. Od postupu do krajského kola ju delilo len 1,5 bodu. Nebyť niekoľkých zaváhaní v písomnej časti, mohla sa stať absolútnou víťazkou, pretože podľa poroty jej ústny prejav patril k najlepším v ústnej časti a získala zaň plný počet bodov - 30. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) bola naším želiezkom v ohni Nina Jankovská (8.C), ktorá v mimoriadne nabitom školskom kole tesne zvíťazila a na okresnom kole určite nesklamala, keďže v náročnej konkurencií 29 súťažiacich skončila na veľmi peknom 6. mieste  a stala sa tak úspešnou riešiteľkou OK OAJ.

V súčte obidvoch kategórií potvrdila naša škola mimoriadnu úspešnosť a pripravenosť našich žiakov konkurovať tým najlepším v celom okrese a budeme veľmi šťastní, ak sa podobný úspech podarí zopakovať aj budúci rok.

Autor článku: Mgr. R. Kuttner