Čertovsky dobrý deň na Bethlenke

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 10. 12. 2018

Útržky piesní, tancov, zvuky a ligot zvončekov, spev, smiech, nedočkavé a rozžiarené očká... Takto čakali žiaci I. stupňa na ZŠ G. Bethlena 6. december. Mal sa konať, a veru sa aj konal „Čertovsky dobrý deň“ na našej Bethlenke. Všetky deti si na príchod Mikuláša, anjela a čerta spolu s p. učiteľkami a p. vychovávateľkami pripravili krásny kultúrny program, plný pesničiek, tančekov a básničiek, ktorý moderovali p. uč. Klára Paulíková a p. uč. Henrieta Takáčová. V adventne vyzdobenej jedálni nežiaril len vianočný stromček, ale žiarili očká a  mikulášske čiapky všetkých nedočkavých detí. Mikuláša a jeho pomocníkov prekvapili svojou šikovnosťou, tvorivosťou a zručnosťou. Za svoje vystúpenie si každá trieda od Mikuláša odniesla plné vrece balíčkov a spoločenskú hru. Radosť, smiech a dobrú atmosféru je vidieť aj na fotografiách, za ktoré ďakujeme p. uč. Ľudmile Trstenovičovej.  Čertovsky dobrý deň pokračoval v triedach, kde si žiaci pozreli prezentáciu o Mikulášovi, čítali so slečnou Lucifínou, počítali s čertíkmi: Borbuľom, Brumtelesom a Trulinom. V zábavných súťažiach ukázali svoju obratnosť a šikovnosť. Čertovsky dobrý deň ukončili sledovaním krátkych rozprávkových príbehov a Mikulášskou diskotékou.

Už sa tešíme na ďalší Čertovsky dobrý deň a „Tvorivé vianočné dielne“ dňa 13. 12. 2018, na ktoré Vás zároveň srdečne pozývame!