Úspešní riešitelia Biologickej olympiády kategórie C

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 11. 03. 2018

Vo februári 2018 sa na ZŠ G. Czuczora v Nových Zámkoch konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Táto kategória je určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Žiaci súťažili v dvoch podkategóriách (posterová a teoreticko – praktická časť).  V posterovej časti Bethlenku reprezentoval  Oliver Pálinkás (9.B) so svojou prácou pod názvom Vplyv dopravy na znečistenie ovzdušia.Oliver si vybojoval 5. – 6. miesto spomedzi 14  súťažiacich. V posterovej časti súťažila aj Noémi Víziková (8.C) s jej prácou pod názvom Vírusy a baktérie. Teoreticko – praktickú časť obhajovali za Bethlenku Karolína Mentelová (8.A), ktorá sa umiestnila na 6. mieste a Patrik Török (8.A), ktorý skončil na 8. – 9. mieste spomedzi 28 súťažiacich. Všetci Bethleňáci sa stali úspešnými riešiteľmi. Srdečne vám gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Autor článku: PaedDr. Ľ. Trstenovičová