Kreatívna Bethlenka pripravuje kurz Veľkonočné dekorovanie kraslíc

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 07. 03. 2018

Dňa 14. marca 2018 o 16.00 hodine bude v ateliéri našej ZŠ realizovaný už štvrtý kreatívny kurz, tentoraz na tému veľkonočné dekorovanie kraslíc. Kurz bude viesť stará mama našej žiačky, česká výtvarníčka pani Lenka Útratová, ktorá nám predstaví niekoľko techník zdobenia kraslíc. Nakoľko si účastníčky budú môcť niektoré techniky aj prakticky vyskúšať, je potrebné, aby si priniesli aspoň 2 vyfúknuté vajíčka. Kurz bude trvať približne do 17.30 hod., účastnícky poplatok je 3€. Svoju účasť oznámte na mailovej adrese kreativnabethlenka@gmail.com. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Autorka článku: PaedDr. Katarína Sedláčková