Tretiaci z našej školy sa zapojili do 4. ročníka súťaže Čitateľský oriešok

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 03. 03. 2018

PREČO  sme sa zapojili.....? Lebo radi čítame a kreslíme. Prelúskali sme sa dvoma veselými príbehmi a hľadali sme v nich odpovede na jednoduché, aj zložitejšie otázky. V úlohách si žiaci precvičovali čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Zadané texty tiež rozvíjali ich predstavivosť a obrazotvornosť. Vo výtvarnej časti žiaci museli zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného. Napokon sme sa zahrali na umelcov  –  a vymysleli postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslili  ho na jeden výkres.Vyplnené pracovné listy a výtvarné práce sme zaslali do Bratislavy a čakali....

Príjemne nás potešilo, že spomedzi 16 žiakov III. C triedy porota vybrala 5 výtvarných prác, ktoré sa prezentujú v celoslovenskom kole. Potešíme sa, ak oceníte našu snahu a pridáte sa k hlasovaniu. Hlasovanie končí 23. marca 2018.

Maroš Tomko 
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583768104994387.1073741851.114764378561441/1583770288327502/?type=3&theater

Miška Poláková

https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583768104994387.1073741851.114764378561441/1583769618327569/?type=3&theater

Nikol Bajkaiová
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583768104994387.1073741851.114764378561441/1583771224994075/?type=3&theater

Lenka Vojtelová
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583768104994387.1073741851.114764378561441/1583769668327564/?type=3&theater

Veronika Makaiová
https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.1583768104994387.1073741851.114764378561441/1583770164994181/?type=3&theater

Ďakujeme

Autorka článku: PaedDr. Gabriela Mizereová