Milé deti a vážení rodičia!

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Špeciálny pedagóg, Vydané dňa: 23. 02. 2018

Čaká vás zápis do základnej školy? Po škôlke je práve škola ďalším dôležitým míľnikom v živote dieťaťa. Ak aj to vaše dieťa zasadne do školských lavíc v nasledujúcom septembri, potom sa treba pripraviť.

Ako vyzerajú zápisy do základných škôl? Čo by malo dieťa vedieť? A kedy ich neprešvihnúť? Aj tieto otázky si možno kladú rodičia budúcich prváčikov a my sa vám ich pokúsime objasniť.Dôležité je vedieť, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v tomto školskom roku uskutoční 4.- 5. apríla 2018.

Kedysi však zápisy prebiehali oveľa skôr. Prečo prišla takáto zmena? Pôvodne sa zápisy realizovali od 15. januára do 15. februára. Posun zápisov na mesiac apríl si vyžiadala prax, keď sa ukázalo, že pre mnohé deti je tento čas významný pre dosiahnutie školskej spôsobilosti. 

Všetko dôležité pre rodičov prvákov

Prinášame vám stručný prehľad informácií, ktoré by ste mali vedieť o zápise dieťaťa do základnej školy. Na toto pamätajte:

Ako prebieha zápis detí do školy? 

V prvom rade by si mal rodič zistiť, kedy prebiehajú zápisy do školy v zariadení, kam chce zapísať svoje dieťa. Základná škola má tieto informácie určite vyvesené buď na viditeľnom mieste v budove školy alebo na internetovej stránke.  

V tomto termíne je potrebné dostaviť sa na zápis do školy spolu aj s dieťaťom. Odovzdáte príslušným pedagogickým pracovníkom potrebné informácie. 

Aké údaje o dieťati bude škola potrebovať? 

Váš budúci prváčik sa zatiaľ porozpráva s pani učiteľkou a ukáže jej, čo všetko vie a dokáže. 

Posudzujú sa schopnosti a zrelosť dieťaťa

Ako sme  už spomínali v úvode, podmienkou úspešného zápisu dieťaťa do školy je jeho osobná účasť. Pedagógovia formou rozhovoru preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa. 

Čo by mal budúci prvák vedieť? Napríklad aj toto:

Zápis do školy je pre dieťa zážitkom a skúsenosťou zároveň. Aby aj vaše dieťa malo zo zápisu len pekné spomienky, pripravte ho na tento deň už doma.

Rozprávajte sa s ním, kam pôjdete, čo asi sa budú pani učiteľky pýtať, zahrajte sa s ním na  zápis a vyskúšajte si zábavnou formou doma, ako to bude prebiehať. Uvidíte, že možno aj u hanblivejších či introvertných detí potom prebehne prvé „stretnutie“ so školou oveľa ľahšie.