Fotografovanie do školskej ročenky - náhradný termín!

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 15. 03. 2018

Náhradný termín fotografovania do školskej ročenky

Žiaci, ktorí sa ešte nezúčastnili fotografovania do školskej ročenky, budú fotografovaní v náhradnom termíne. Náhradné fotografovanie sa uskutoční v utorok 20. marca 2018.