Víťazstvo v krajskom kole recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 23. 02. 2018

Dňa 22. februára 2018 sme sa zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, ktoré sa konalo v Piaristickom gymnáziu v Nitre.

Víťazka okresného kola v tretej kategórii Larka Šámšonová podala naozaj excelentný výkon. Spomedzi víťazov okresných kôl - v rámci Nitrianskeho kraja - si vybojovala vzácnu ,,zlatú medailu“, čo jej zabezpečilo postup do celoslovenského kola. Uskutoční sa v  marci 2018 v Šali, kde bude vzorne reprezentovať našu Bethlenku.  Larke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov v interpretácii umeleckých textov na recitačných súťažiach! Niekoľko rokov sa jej venuje pani učiteľka PaedDr. Oľga Kasášová a má nesmiernu radosť z jej progresu.

Vďaka patrí aj pani Šámšonovej, ktorá sa pravidelne zúčastňuje všetkých recitačných súťaží a veľmi podporuje svoju talentovanú dcéru.
    

Autorka článku: PaedDr. Oľga Kasášová