Zápis do 1. ročníka

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Školský psychológ, Vydané dňa: 10. 02. 2019

Zápis do prvého ročníka je veľkou udalosťou tak pre budúcich prváčikov ako aj pre ich rodičov. Veľakrát sa stáva, že sa s týmto veľkým dňom spájajú obavy z nepoznaného. Je to úplne prirodzené, no aj na tom sa dá popracovať. Prinášame vám zopár rád, ako spríjemniť predškolákom túto významnú udalosť.

 

 Pozitívne motivovať dieťa je veľmi podstatným prvkom, aby sme u neho postupne odstraňovali obavy a posilňovali radosť zo zápisu. Pomôcť im môžete napríklad tým, že sa s nimi budete hrať na školu, porozprávate im, ako ste vy prežívali prvé dni v škole a ako veľmi ste sa aj vy na školu tešili, keď ste boli ako ony. Veľmi pomôže, ak si nacvičíte zápis doma v rámci hry. Vytvorte si priestor „školy,“ vy budete v úlohe učiteľa a budete sa dieťaťa pýtať na jeho meno, vek, nech vám zarecituje básničku a pod. Veľa sa rozprávajte a pýtajte sa na jeho pocity.

Pomáha tiež, ak si rodičia s deťmi vopred prezrú školu. Na našej Bethlenke prebieha každý rok pred zápisom stimulačný program pre predškolákov – „Cez rozprávku do školy,“ prostredníctvom ktorého sa predškoláci zoznámia s našou školou, spoznajú pani učiteľky a nových kamarátov. Aj takto sa z našej strany snažíme uľahčiť detičkám a ich rodičom vstup do školy. Príjemné prostredie a pozitívne zážitky sú dobrými základmi pre školskú úspešnosť.

Osmeľovať deti môžete aj tak, že ich budete učiť komunikovať s dospelými, ktorých dovtedy nepoznali – pani predavačka v obchode, zdravotná sestra u lekára a iní známi, s ktorými dovtedy neboli v kontakte a budete ich zapájať do vašich rozhovorov.

Prajem veľa úspechov!

Mgr. Veronika Solnoky Szerencsésová

školský psychológ