Vynikajúce úspechy našich žiakov na krajskom kole OAJ

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 22. 02. 2018

Na sviatok svätého Valentína, v stredu 14. februára 2018, sa na Spojenej katolíckej škole v Nitre uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom sme mali dve želiezka v ohni - Róberta Mokráša (9.A) -  víťaza kategórie 1B a Tamaru Fellnerovú (9.B) - účastníka kategórie 1C,  ktorí svojimi fantastickými výkonmi potvrdili vysokú úroveň výučby anglického jazyka na našej škole.

 V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) reprezentoval našu školu víťaz okresného kola Róbert Mokráš, ktorého svedomito pripravovala na súťaž Mgr. Katarína Matunáková a  v náročnej konkurencii súťažiacich z celého kraja prejavil svoje mimoriadne vedomosti tak v písomnej, ako aj ústnej časti súťaže a skončil na vynikajúcom striebornom stupienku, pričom od víťazstva ho delilo len 0,1 boda, čo svedčí o mimoriadnej vyrovnanosti a komplexnosti súťažiacich.

Naša škola nemala dlhé roky zastúpenie v kategórii 1C, ktorá zahŕňa anglofónnych žiakov. Tento rok nás v nej reprezentovala naša žiačka Tamara Fellnerová, pre ktorú to bola vôbec prvá skúsenosť na takomto type olympiády. Tamare sa dlhodobo venuje a pripravuje ju Mgr. Kamila Tomková. Táto kategória je špecifická v tom, že nemá okresné kolo, a tak všetci víťazi školských kôl postupujú priamo na krajské kolo. Preto je v tejto kategórii oveľa ťažšie uspieť, keďže súťažiaci sú pomerne vyrovnaní, a tým, že žili alebo žijú v anglicky hovoriacom prostredí, majú všetci vynikajúce komunikačné zručnosti. Naša Tamarka však v tejto konkurencii veľmi pekne obstála a obsadila pekné 8. miesto spomedzi 17 súťažiacich s počtom bodov 44,2 a stala sa úspešným riešiteľom olympiády.

Naši žiaci nám na krajskom kole urobili mimoriadnu radosť a naplnili naše srdcia radosťou a hrdosťou v tento významný deň. Obom súťažiacim k mimoriadnemu úspechu blahoželáme a veríme tomu, že na budúci rok dosiahnu naši žiaci podobne zaujímavé a pekné umiestnenia.

Autor článku: Mgr. Roman Kuttner