Olympijské zlato v dejepisnej olympiáde!

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 21. 02. 2018

Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú dejepisnej olympiády. Súťaží sa v 4 kategóriách: šiestaci v kategórii F, siedmaci v kategórii E, ôsmaci v kategórii D a deviataci v kategórii C. V okresnom kole, ktoré sa konalo 15.2.2018 na ZŠ – Mostná v Nových Zámkoch, nás reprezentovali víťazi školského kola vo všetkých kategóriách. Jubilejný 10. ročník bol pre nás mimoriadne úspešný.

 Žiačka Ninka Jankovská zo 7.C triedy zaútočila na „olympijské zlato“. Poctivá príprava pod vedením p.uč. PaedDr. Alžbety Čarnickej sa vyplatila. Svojimi vedomosťami si vybojovala 1. miesto v okresnom kole v kategórii E a bude nás reprezentovať v krajskom kole. Ninka, srdečne blahoželáme a držíme ti palce! Bodovali aj naši deviataci – Petra Jančigová, Veronika Szüczová, ôsmaci – Tomáš Zemko, Ema Horváthová, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi.

Sme na vás hrdí!