Školské kolo biblickej olympiády

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 03. 02. 2018

Dňa 31.1.2018 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Baťo z 5.B, Anetka Lampertová z 5.C obsadila 2. miesto a Samuel Konečný, žiak 5.B, obsadil 3. miesto. Títo žiaci vytvoria jedno súťažné družstvo, ktoré nás bude reprezentovať na dekanátnom kole 22. marca 2018 .Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Kristián Milan Májovský a Adam Mellen z 5.B. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v postupovom kole. 

Autor článku: Mgr. Zuzana Roskóová