Tretie miesto v matematickej olympiáde

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 31. 01. 2018

V stredu 23. januára 2018 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády. Súťaž sa uskutočnila v kategórii pre piaty a deviaty ročník. V matematickej olympiáde sa nehodnotí len výsledok daného príkladu, ale ešte väčší dôraz sa kladie na postup a vysvetlenie správneho riešenia úlohy. Aj našim dvom žiakom sa podarilo byť úspešnými riešiteľmi, a to Ivanovi Polákovi (4.C) a Eme Tóthovej (5.B).Ivanovi, aj napriek tomu, že je len žiakom štvrtého ročníka, sa podarilo obsadiť krásne tretie miesto spomedzi 65 riešiteľov. Obom úspešným reprezentantom gratulujeme a prajeme im ďalšie úspechy v  matematických súťažiach.

Autor článku: PaedDr. Ľudmila Trstenovičová