Začíname 5. ročník úspešného projektu „Cez rozprávku do školy“

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 30. 01. 2018Máte doma predškoláka, ktorý je výnimočný a potrebujete poradiť, ako ho ďalej motivovať?

Nevie sa Vaše dieťa už  dočkať školy?

Obávate sa, či zvládnete prechod zo škôlky do školy?

Máte predškoláka, ale nie ste si úplne istí, či je zrelý na nástup do školy?

Na všetky otázky Vám veľmi radi odpovieme.

Pozývame Vás do našej Základnej školy na Ulici G. Bethlena 41 v Nových Zámkoch na prípravný  program  s názvom „Cez rozprávku do školy“. Program je zameraný na prípravu  predškolákov na úspešný vstup do 1.ročníka a  prirodzený proces adaptácie budúcich prvákov na školské prostredie.

V spolupráci s  budúcimi pani učiteľkami Vašich detí a školským špeciálnym pedagógom deti absolvujú bezplatne 5 hodín tvorivých aktivít a zábavných hier, zameraných na rozvíjanie týchto oblastí:

- zrakové vnímanie
- sluchové vnímanie
- analýzu a syntézu slov
- matematickú predstavivosť
- pamäť a pozornosť
- intermodalitu (schopnosť spájať viaceré zmyslové oblasti, spájanie písaného a počutého)
- serialitu (vnímanie postupností, uvedomovanie si začiatku a konca, príčiny a následku udalosti)
- jemnú motoriku
- reč

Viac informácií Vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 924 055.

Prihlásenie do projektu je možné aj po jeho začatí, prípadne i v jeho priebehu.

Prvé stretnutie sa uskutoční  13.02.2018 o 16:30 hod. v priestoroch našej školy.

Tešíme sa na vás!