2 percentá zaplatenej dane 2019

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 25. 01. 2019

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2 % už odvedených daní za rok 2018. Nebude vás to stáť ani cent, pretože dane ste štátu už odviedli. Je však možné dve percentá týchto odvedených daní presmerovať na účet rodičovského združenia našej školy. Čo je potrebné urobiť?Na poukázanie dvoch percent z odvedených daní je potrebné vyplniť dve tlačivá:

1. Zamestnávateľ vám vyhotoví Potvrdenie o zaplatení dane za príslušný kalendárny rok.

2. Súčasne je potrebné vyplniť aj tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite alebo iným spôsobom doručte obe vyplnené tlačivá na daňový úrad v mieste vášho bydliska alebo tláčivá je možné odovzdať triednemu učiteľovi.

 

Za vaše príspevky úprimne ďakujeme!

Dôležité termíny:
do 31. marca 2019: Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie plus podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2019: Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Údaje do tlačiva:
Názov: Rodičovské združenie Bethlenko
Sídlo: G.Bethlena 41, 94076 Nové Zámky
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42370957