2 percentá zaplatenej dane 2018

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 25. 01. 2018

Vážení rodičia a priatelia našej školy!

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2 % už odvedených daní za rok 2017. Nebude vás to stáť ani cent, pretože dane ste štátu už odviedli. Je však možné dve percentá týchto odvedených daní presmerovať na účet rodičovského združenia našej školy. Čo je potrebné urobiť?Na poukázanie dvoch percent z odvedených daní je potrebné vyplniť dve tlačivá:

1. Zamestnávateľ vám vyhotoví Potvrdenie o zaplatení dane za príslušný kalendárny rok.

2. Súčasne je potrebné vyplniť aj tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite alebo iným spôsobom doručte obe vyplnené tlačivá na daňový úrad v mieste vášho bydliska alebo tláčivá je možné odovzdať triednemu učiteľovi.

Vzory tlačív:
Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dabe z príjmov zo závislej činnosti


Za vaše príspevky úprimne ďakujeme!

Dôležité termíny:
• do 31. marca 2018: Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie plus podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla 2018: Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Údaje do tlačiva:
Názov: Rodičovské združenie Bethlenko
Sídlo: G.Bethlena 41, 94076 Nové Zámky
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42370957