Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 5. - 9. roč.

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 22. 01. 2018

Hviezdoslavov Kubín je celoslovenská postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťaž je viacstupňová, začína sa školským kolom. Na druhom stupni ZŠ súťažia žiaci v dvoch vekových kategóriách. Žiaci 5. - 6. ročníka súťažili v II. kategórii a žiaci 7. - 9. ročníka si zmerali sily v III. kategórii. Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú do obvodného kola.

 Našu školu v umeleckom prednese budú reprezentovať Lucia Széplakyová V.A, Tamara Goriláková V.C, Henrieta Ficzová 7.A a Lara Šámšonová 7.A. Všetkým recitátorom školského kola ďakujeme za krásne popoludnie, víťazom blahoželáme a prajeme úspechy v ďalších postupových kolách.

Autor článku: Mgr. Andrea Plháková