Pozdrav od exriaditeľa školy

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 22. 12. 2017

Milé Bethlenky, milí Bethlenkovia, milé Bethlenčatá,

nezadržateľne sa približuje čas, keď všetci intenzívnejšie preciťujeme blízkosť tých, na ktorých nám záleží a ktorých máme veľmi radi. Mám Vás všetkých vo svojom srdci. Krásne Vianoce 2017 a v novom roku nové impulzy, nové invencie, nové inšpirácie a za priehrštie vzácnych inovácií Vám  želá

navždy Váš exriaditeľ.