Šaliansky Maťko 2017

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 19. 12. 2017

„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko. Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.“ Súčasťou adventu je i recitačná súťaž Šaliansky Maťko, v ktorej majú žiaci možnosť interpretovať slovenské povesti. Školského kola sa zúčastnilo takmer dvadsať detí. Donekonečna si opakovali texty a snažili sa ich čo najlepšie podať. Snažili sa o čo najprofesionálnejší prejav v prednese povestí.Porota to mala naozaj nesmierne zložité - vybrať toho najlepšieho, pretože všetci bojovali ako o život. 

Verdikt poroty bol nasledovný:

 I. kategória:    

1. miesto: Emma Kasášová

2. miesto: Simona Goriláková

3. miesto: Tomáš Chmelo

 

II. kategória:   

1. miesto: Sofia Mária Kasášová

2. miesto: Tamara Goriláková

3. miesto: Nina Kuzmická

 

III. kategória: 

1. miesto: Lara Šámšonová

2. miesto: Henrieta Ficzová

3. miesto: Simona Hirková

 

Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! Veľmi pekne ďakujeme aj pani učiteľkám za prípravu žiakov a všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili. Vďaka patrí aj porote – pani učiteľke PaedDr. Gabriele Mizereovej, Mgr. Erike Pagačovičovej a PaedDr. Oľge Kasášovej za organizáciu školského kola krásnej recitačnej súťaže Šaliansky Maťko.

Autor článku: PaedDr. Oľga Kasášová