Olympiáda zo slovenského jazyka – 3 . miesto v okresnom kole

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 01. 12. 2017

Každoročne sa na  pôde Bethlenky koná Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v C - kategórii. Najstarší žiaci – deviataci a ôsmaci – si mohli zmerať sily v znalosti materinského jazyka. Konkurencia bola naozaj veľká, pretože všetci bojovali ako o život a snažili sa čo najlepšie zabodovať.  Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá obsahovala test, druhá bola zameraná na transformáciu textu. Súťažiaci sa statočne potrápili s ich úpravou. Zvládli to excelentne!



Záverečná bola venovaná rečníckemu prejavu. Práve táto spôsobovala žiakom najväčšie problémy. Predstúpiť pred porotu a podať čo najlepší výkon je naozaj náročné! Súťažiaci aj pedagógovia boli skvelí! Patrí im vďaka za precíznu prípravu.

Veľmi sa tešíme, že aj náš žiak IX. B Rastislav Kajan prezentoval svoje vedomosti a zručnosti v znalosti materčiny, čo „prinieslo ovocie“. Napokon obsadil krásne tretie miesto. Rasťovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov! Vďaka za prípravu patrí pani učiteľke PaedDr. Oľge Kasášovej, ktorá sa mu venuje už dlhšiu dobu.