Ples Bethlenky - Lístky už v predaji

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 28. 11. 2017

Vstupenky si môžete zakúpiť od 27.11.2017 na sekretariáte školy u p. Drugovej - tel.:035/6 913 311
e-mail:drugova.zsbethlena@stonline.skSem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textu!