Európsky týždeň športu na Bethlenke

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 13. 09. 2017

V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť do národného projektu Európsky týždeň športu 2017. Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou tretieho ročníka ostáva „#BeActive“.

 Podľa prieskumu je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 59% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí . Až 41% Slovákov vôbec necvičí a 34% sa venuje pohybovej aktivite len raz týždenne. Tri štvrtiny Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť. Realizácia sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s národnými koordinátormi. V roku 2017 je národným koordinátorom na Slovensku  Národné športové centrum v rámci štyroch kľúčových miest realizácie: školské prostredie, pracoviská, outdoorové prostredie a športové kluby a fitnes centrá.

V termíne od 25. do 29. septembra sa deti našej školy budú aktívne venovať aerobiku cez prestávky (počas veľkej prestávky) pod vedením učiteľov telesnej a športovej výchovy a dievčat zo športového aerobiku. Cvičením na hudbu tak spestríme deň, predstavíme v krátkosti kondičný aerobik a zároveň inšpirujeme cca 156 detí našej školy k pohybovej aktivite. Po skončení akcie vás budeme informovať, aký úspech mala táto akcia medzi deťmi.

Autor: Mgr. Zuzana Horňáčeková