Oceňovanie reprezentantov školy

Autor: Andrea Plháková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 08. 07. 2017

Posledný týždeň školského roka sme bilancovali. Žiaci dostávali vysvedčenia, ktoré sa stali akýmsi zrkadlom ich polročného školského snaženia. Pre úspešných reprezentantov našej školy bolo určené i štvrtkové popoludnie, ktoré sa nieslo v znamení oceňovania.Druhý ročník oceňovania reprezentantov Bethlenky bol nabitý majstrami Slovenska, kraja, okresu i úspešnými riešiteľmi predmetových olympiád a umeleckých súťaží. Pozvanie na toto vyhodnotenie prijali všetci žiaci a obzvlášť nás potešilo, že sme mohli privítať medzi nami i rodinných príslušníkov našich žiakov. Pre všetkých ocenených v predmetových olympiádach a športových súťažiach boli pripravené medaily, diplomy, plakety a cenné poháre. Najlepší reprezentanti sa i tentokrát zapísali do kroniky reprezentantov. Po slávnostnom ocenení čakalo na všetkých prítomných osviežujúce pohostenie. Všetkým úspešným reprezentantom srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v ďalších rokoch prajeme veľa úspechov v škole i vo vedomostných a športových súťažiach.