Rozlúčková slávnosť deviatakov

Autor: Andrea Plháková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 06. 07. 2017

Koniec školského roka sa nesie v znamení nielen zaslúžených výletov, oddychu, pohody a neskúšania na vyučovacích hodinách, ale i príprav na rozlúčku s našimi deviatakmi.Už tradične sa rozlúčková slávnosť našich najstarších žiakov začínala slávnostnou triednickou hodinou. Túto krásnu chvíľu umocnili aj vyzdobené triedy, o ktoré sa každoročne pričinili dôslednou prípravou naši ôsmaci. Po slávnostnej triednickej hodine na deviatakov, ich triednych učiteľov, rodičov a kamarátov čakali veľkolepé priestory kina Mier, kde sa konala oficiálna rozlúčková slávnosť. Nechýbali prví triedni učitelia, vedenie školy, kvetinová výzdoba, predstavovanie deviatakov, triedne videá, zápis do kroniky školy , odmeňovanie tých najlepších.  V závere si naši absolventi zaspievali deviatacku hymnu, po ktorej mnohí so slzami v očiach prijímali gratulácie od najbližších. Našim bývalým žiakom prajeme v ďalšom štúdiu veĺa šťastia, pevné zdravie , samozrejme, množstvo študijných úspechov. Ďržíme našim absolventom v ďalšej etape života palce  a veríme, že sa im podarí úspešne zdolávať všetky nečakané prekážky.

viď.fotogaléria