Školská "rovnošata"

Autor: Milan Lampert <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 20. 06. 2017

Vážení rodičia! Od nového školského roka 2017/2018 plánujeme zaviesť pre našich žiakov školskú "rovnošatu“. Bude pozostávať zo zeleného trička, zelenej šiltovky a bielej šatky s potlačou - logom školy. Túto "rovnošatu" budú žiaci používať pri školských akciách, výletoch, exkurziách a ďalších činnostiach, ktoré budú reprezentovať našu Bethlenku.Boli by sme radi, keby Vaše aj dieťa malo takúto "rovnošatu". "Rovnošatu" je možné objednať prostredníctvom triedneho učiteľa. A ako vyzerá naša rovnošata? Môžete si ju pozrieť vo fotogalérii.

Ukážka, ako bude rovnošata vyzerať