Urobme si Farbičkové Hádankovo 2017

Autor: Oľga Kasášová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 12. 06. 2017

Dňa 9. júna 2017 sa uskutočnila krásna  akcia – venovaná najmä predškolákom, ale aj žiakom základných škôl pod taktovkou pani učiteľky PaedDr. Gabriely Mizereovej. Kreatívno – výtvarné odpoludnie sa zrealizovalo v priestoroch Základnej školy na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorému veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu.Pani učiteľka pozvala deti a pani učiteľky z rôznych základných a materských škôl. Aktívne sa do skvelého podujatia zapojili MŠ na Šoltésovej a Bitúnkovej ulici v Nových Zámkoch, ZŠ s MŠ Jasová, ZŚ s MŠ Bánov, ZŠ Tvrdošovce a, samozrejme, naša Bethlenka.

Usilovní predškoláci a žiaci s pomocou pani učiteliek vytvorili krásne kolektívne výtvory.

Dekorujú vestibul našej školy na výstavných paneloch. 8. ročník výtvarnej prezentácie prác našich žiakov bol naozaj brilantný!

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto krásnej akcii, ale najväčšia vďaka patrí pani učiteľke PaedDr. Gabriele Mizereovej. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie.