Vynikajúce výsledky našich malých angličtinárov

Autor: Roman Kuttner <(at)>, Téma: Výsledky súťaží, Vydané dňa: 08. 06. 2017

7. júna 2017 sa na našej škole uskutočnil deviaty ročník mestského kola olympiády v anglickom jazyku pre 3. – 4. ročníky s názvom: „Aj my chceme mať olympiádu“. Olympiáda sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Mgr. art. Otokara Kleina. Súťaže sa mohli zúčastniť traja najúspešnejší žiaci zo školských kôl všetkých základných škôl v našom meste.Olympiáda pozostávala z rovnakých častí ako olympiáda starších žiakov. V písomnej časti boli úlohy zamerané na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Ústna časť spočívala v opise obrázka a rozprávania o sebe. Úspešnými boli žiaci zo ZŠ G. Bethlena, ZŠ Hradná, ZŠ Nábrežná, ZŠ Devínska, ZŠ Mostná a KSŠ.

Žiaci mali možnosť konfrontácie svojich vedomostí z anglického jazyka so svojimi rovesníkmi z celého mesta a keďže podobná súťaž v iných mestách neexistuje, je to pre nich unikátna príležitosť. Porota, v ktorej boli prítomní učitelia anglického jazyka z rôznych škôl, bola príjemne prekvapená veľmi vysokou úrovňou súťažiacich, zatiaľ zo všetkých ročníkov najvyššou. 

Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí v náročnej konkurencii nielenže výborne obstáli, ale Kaya Furmánková (4.C) sa stala absolútnou víťazkou!!! Zo srdca jej blahoželáme! No ani ďalší reprezentanti našej školy Miriam Ružíková (4.B) a Karin Pintérová (4.B) nezaháľali a v konfrontácii vedomostí s rovesníkmi z iných škôl skončili na prekrásnom 2. mieste, čím dokázali, že angličtina má na našej škole veľmi vysokú úroveň už na prvom stupni.

Všetci žiaci strávili veľmi príjemné predpoludnie v našej škole a odchádzali šťastní a spokojní. Na záver všetkým zúčastneným blahoželáme a želáme im veľa úspechov v 1A kategórii olympiády v anglickom jazyku!

Fotogaléria zo súťaže