Olympiáda ľudských práv

Autor: Oľga Kasášová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 09. 06. 2017

Dňa 6. júna 2017 sme na Bethlenke zorganizovali 12. ročník Olympiády ľudských práv. Zapojili sa do nej žiaci 7. ročníka, ktorí s veľkým nasadením a entuziazmom plnili rôzne disciplíny a konkurovali medzi svojimi rovesníkmi. Prvou disciplínou bola vedomostná súťaž zameraná na rýchlosť a presnosť o histórii a fungovaní ľudských práv. Deti zo siedmeho ročníka sa naozaj prejavili ako fundovaní odborníci v zložitej téme.V druhej časti OĽP sa „majstri na slovo vzatí“ prezentovali ako skutoční ochrancovia ľudských práv. Test z náročnej problematiky zvládli naši súťažiaci veľmi presne a rýchlo. 

Po teoretickej časti nasledovala veľmi kreatívna časť, v ktorej naše ratolesti pracovali s rozličnými časopismi – vystrihovali z nich, kreslili, lepil. Z ich rúk sa zrodili nádherné umelecké skvosty, ktorými sme si zdekorovali Chodbu tolerancie a ľudských práv.

V záverečnej časti sa prejavilo skvelé rečnícke majstrovstvo detí z Bethlenky, ktorí naozaj profesionálne odprezentovali svoje odborné práce. Ste skvelí, siedmaci!

Vďaka patrí pani učiteľkám Mgr. Andrei Plhákovej a PaedDr. Oľge Kasášovej, ktoré pripravili OĽP a deťom spravili zaujímavé predpoludnie. 

Tešíme sa o rok na OĽP!