Medzinárodný deň detí na Štrande 2017

Autor: Oľga Kasášová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 09. 06. 2017

Dňa 3. júna 2017 sa na novozámockom Štrande konal Deň detí, ktorý pravidelne organizuje mesto Nové Zámky. Veľmi sa tešíme, že sa ho zúčastňuje čoraz viac detí. Aj naša Bethlenka sa  aktívne zapája do tejto akcie. Pri bethleňáckom stánku boli pripravené rôzne súťaže, za ktoré boli deti odmenené najrozmanitejšími darčekmi.Tešíme sa, že aj naše pani učiteľky pripravili pekné podujatie. Deti mohli aj so svojimi rodičmi prežiť príjemný a veselý slnečný deň.

Akcia bola sprevádzaná aj kultúrnym programom, ktorý zabezpečila ZUŠ z Nových Zámkov. Tešíme sa na podobné akcie organizované naším mestom.

Fotogaléria z MDD