Vypĺňanie záverečného dotazníka projektu Nadácie Orange

Autor: Roman Kuttner <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 08. 06. 2017

V dňoch 5.-7.júna 2017 vypĺňali žiaci druhého stupňa dotazník o kyberšikanovaní, cieľom ktorého bolo zistiť, ako sa situácia na škole zmenila vďaka projektu Nadácie Orange "Skoncujme s kyberšikanou". Výsledky dotazníka boli pre našu školu mimoriadne priaznivé.Viac ako 85% žiakov uvádza, že v poslednom roku, teda v čase realizácie projektu, neboli kyberšikanovaní. Zvyšní žiaci zažili kyberšikanovanie predovšetkým vo forme urážlivých správ, nasleduje vytvorenie fotografie alebo videa bez súhlasu a ich zverejnenie, v menšej miere vytvorenie falošného profilu alebo výhražné správy (len 3 žiaci). Zo žiakov, ktorí zažili nejakú formu kyberšikanovania, takmer 8% uvádza, že páchateľom bol žiak zo školy. V ostatných prípadoch to bol neznámy človek z internetu/sociálnej siete, prípadne nikdy nezistili, kto stál za kyberšikanovaním. 

Napriek rôznym akciám a podujatiam organizovaných na škole v rámci projektu sa väčšina žiakov, ktorým sa kyberšikanovanie vyskytlo, o svoju skúsenosť s nikým nepodelila a nepožiadala o pomoc. Ostatní to povedali rodičom alebo kamarátom, prípadne to riešili priamo s administrátorom stránky. Z tých žiakov, ktorí sa so svojím negatívnym zážitkom podelili, väčšina uvádza, že kyberšikanovanie prestalo. 

Osem percent žiakov pripúšťa, že mali nejaké psychické problémy spôsobené kyberšikanovaním, zatiaľ čo 14% tvrdí, že nemali žiadne. Do týchto kategórií však spadajú aj tí, ktorí zažili kyberšikanovanie niekedy v minulosti, nielen v minulom roku. Viac ako polovica zúčastnených žiakov sa vyjadrila, že projekt Nadácie Orange určite prispel k zníženiu počtu prípadov kyberšikanovania na našej škole. 

Ďalšia otázka smerovala k forme pomoci, ktorú by žiaci vedeli poskytnúť svojmu kamarátovi, keby sa stal obeťou kyberšikanovania. Drvivá väčšina by o tom niekomu povedala, prípadne by sa snažila obeti pomôcť iným spôsobom. Dôležité je, že by v tom kamaráta nenechali samého, čo by bolo to najhoršie, čo by sa mu mohlo stať.

Viac ako 70% žiakov tvrdí, že malo vďaka projektu dostatok informácií o kyberšikanovaní, čo svedčí o úspechu a efektivite akcií a podujatí realizovaných na škole v rámci projektu. Väčšina žiakov sa zúčastnila prednášok proti kyberšikanovaniu, workshopu o prevencii extrémizmu, prípadne inej akcie v rámci projektu Erasmus + s podobnou tematikou. 

Na záver žiaci vyjadrili svoj názor na podobné projekty, pričom vyzdvihli ich edukatívny a výchovný charakter a väčšina uviedla, že sa naučili veľmi veľa a že by v budúcnosti vedeli identifikovať kyberšikanovanie a čeliť mu.  Hoci je kyberšikanovanie vážnou hrozbou modernej informačnej spoločnosti, existuje veľa spôsobov, ako mu možno čeliť a vyrovnať sa s ním, len o ňom nemožno mlčať.