Príprava prác na súťaže

Autor: Katarína Sedláčková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 13. 01. 2017

Príprava prác na súťaže:

Vesmír očami detí

Škola z Marsu

Európa v škole  - súťaž sa nekoná