Beseda s architektkou v Galérii umenia E. Zmetáka

Autor: Katarína Sedláčková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 30. 11. 2015

Každoročnú spoluprácu našej školy s Galériou umenia Ernesta Zmetáka sme začali v tomto školskom roku už v septembri. Žiaci 8. ročníka v rámci predmetu výchova umením návštívili výstavu PERTU No 11: Milan Dobeš – Fajó János. Dňa 10. 11. 2015 sa žiaci VIII. C triedy zúčastnili prednášky o architektúre z cyklu prednášok a autorských čítaní Umenie a prelínanie, 4. ročník.Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. predstavila žiakom architektonickú tvorbu v exteriéri a interiéri, priblížila prácu architekta od počiatočných návrhov, cez počítačové vizualizácie až po konečné stavby. Žiakov najviac zaujali prezentácie diel svetových architektov, ktorí ovplyvnili vývoj modernej architektúry vo svete. Na záver sme mali možnosť sledovať očami profesionála architektonicky zaujímavé stavby z nášho mesta, ktoré dobre poznáme.  Ďakujeme za zaujímavé informácie.