Objavovali sme umenie v Galérii mesta Bratislavy

Autor: Katarína Sedláčková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 29. 05. 2014

Žiaci 6. ročníka navštívili vzdelávací program Galéria mesta Bratislavy k výstave jubilujúceho Miroslava Cipára: Maľba. Výstava predstavila tvorbu renomovaného grafika a ilustrátora z nového uhlu pohľadu – prostredníctvom maľby od šesťdesiatych rokov minulého storočia až po súčasnosť. Zahŕňala abstraktné aj figurálne diela odzrkadľujúce autorove spomienky a osobné prežívanie sveta.Program  s názvom Zvuky farieb sa zameriaval na jeho abstraktné diela, ktoré vznikali na základe hudobnej inšpirácie. Obsahoval lektorský výklad, animáciu a tvorivú dielňu a bol realizovaný v historických priestoroch Pálffyho paláca GMB. Cieľom programu bolo sprevádzať návštevníka pri objavovaní osobného zážitku zo stretnutia so svetom výtvarného umenia a prispieť k budovaniu tvorivého myslenia a zručností detí. Na záver programu žiaci navštívili Krénovu pasáž, ktorá v nich zanechala nezabudnuteľný zážitok.